Siirry suoraan sisältöön

ICT-valmiudet (3 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0420-3193

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in International Business (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Niilo Kuokkanen

Vastuuopettaja

Niilo Kuokkanen

Ryhmät

 • ZJASFT24KM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, fysioterapeutti monimuoto
 • SFT24KM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • STT24KM
  Toimintaterapeutti (AMK)
 • ZJASTT24KM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, toimintaterapeutti monimuoto
 • 09.01.2024 12:15 - 13:45, ICT-valmiudet ZZPP0420-3193
 • 23.01.2024 12:15 - 13:45, ICT-valmiudet ZZPP0420-3193 - WEBINAARI
 • 06.02.2024 12:15 - 13:45, ICT-valmiudet ZZPP0420-3193 - WEBINAARI
 • 20.02.2024 12:15 - 13:45, ICT-valmiudet ZZPP0420-3193 - WEBINAARI
 • 05.03.2024 12:15 - 13:45, ICT-valmiudet ZZPP0420-3193 - WEBINAARI
 • 02.04.2024 12:15 - 13:45, ICT-valmiudet ZZPP0420-3193 - WEBINAARI
 • 16.04.2024 12:15 - 13:45, ICT-valmiudet ZZPP0420-3193 - WEBINAARI
 • 30.04.2024 12:15 - 13:45, ICT-valmiudet ZZPP0420-3193 - WEBINAARI

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kun olet käynyt tämän opintojakson, osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussasi. Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta, tietosuojasta sekä niiden vaikutuksesta opiskeluusi ja työelämään. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia. Osaat osallistua ja luoda verkkokokouksen sekä käyttää ryhmätyövälineitä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson tavoite
Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.

Sisältö

Tietotekniikan perusteet -osioissa opiskelet tietotekniikan peruskäsitteistön ja tietokoneen laitteiston. Perehdyt myös tekijänoikeuteen, ergonomiaan ja ICT-alan ympäristövaikutuksiin sekä Teamsiin kommunikaatio- ja ryhmätyövälineenä.
Tekstinkäsittely -osioissa opiskelet keskeiset toiminnot pitkien, moniosaisten asiakirjojen (esim. Jamkin raportit) käsittelyyn ja opettelet laatimaan asiakirjastandardin mukaisen asiakirjan.
Taulukkolaskenta -osioissa opiskelet taulukkolaskentaohjelman perustoiminnot, yleisimmät funktiot sekä kaavioiden tekemisen ja niiden soveltamisen ohjelmassa.
Esitysgrafiikka -osioissa opiskelet ohjelman käyttämistä monipuolisen ja selkeän esityksen laatimiseksi. Opiskelet myös esityksen hallinan ja muokkaamisen perustyylin avulla.


Tutkinto-ohjelmakohtaisesti opintojaksoon voi sisältyä myös muita yhdessä sovittavia, osaamisen kannalta hyödyllisiä tietotekniikan aihepiirejä

Aika ja paikka

Yhteiset kontaktit ovat webinaareja Zoom-ympäristössä, mutta opiskelijalla on mahdollisuus tulla webinaaritilaan ja kysyä epäselvistä asioista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hyödynnät netin sovelluksia ja ohjelmia sekä Ms Office - oppaita ja opintojakson työtilan ohjeita. Voit laatia itsellesi oman it-taitojen käsikirjan.

Opetusmenetelmät

Opiskelet käyttämällä Zoom - sovellusta. Osallistut etäkontakteihin ja/tai mahdollisesti myös lähiopetukseen, jolloin voit saada opastusta oman tietolaitteen käyttöön. Mac - laitteiden käyttäjät joutuvat etsimään tietoa melko itsenäisti.

Opintojakson aikana teet tehtäviä, harjoittelet itsenäisesti ja voit laatia itsellesi oman ICT - taitojen käsikirjan, jota hyödynnät opinnoissa ja muulla arkielämässä. Tai voit tehdä nauhoitteita opetustuokioiden sisällöistä. Harjaannut hyödyntämään ajankohtaisia työvälineitä esim. tekoäly ja sähköiset kyselyt. Etsit tietoa netistä ja pystyt soveltamaan ohjeita omaan työskentelyyn.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, mutta ryhmän kanssa voidaan sopia toisin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ryhmän kanssa voidaan sopia yhdessä muista suoritustavoista. Voit osallistua halutessasi alkukokeeseen. Jos läpäiset alkukokeen, niin olet suorittanut opintojakson hyväksytysti. Kokeen tehtävät koostuvat opintojakson sisällöistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontakteja 16 tuntia, itsenäisiä tehtäviä ja harjoituksia 65 tuntia. Työtä yhteensä 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytyn suorituksen saadakseen opiskelijan on palautettava ryhmän kanssa sovittu määrä, riittävän hyvin tehtyjä harjoitustehtäviä tai tehtävä ryhmän kanssa yhdessä sovittu suoritustapa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen saavuttaaksesi sinun tulee osoittaa, että hallitset tietotekniset perustaidot opiskelun ja työelämän edellyttämällä tasolla. Sinulla on myös valmiuksia kehittää omaa tietoteknistä osaamistasi. Osaamisesi arvioidaan palautettavien harjoitustöiden perusteella.

Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia. Tunnistat ja osaat käyttää organisaation tarjoamia ryhmätyö- ja verkkoviestintävälineitä.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojaksosta voi anoa hyväksilukua, jos vastaavasta Jamkissa suoritetusta opintojaksosta on kulunut enintään 3 vuotta ja todistus vastaavasta suorituksesta on liitettävä mukaan. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät Jamkin opiskelijalle www-sivuilta.

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa tutkintoa Jamkista tai hänellä ei ole opintojaksoa suoritettuna Jamkissa muuten, hänen tulee hyväksiluvun lisäksi palauttaa itse tehty Jamkin raportointiohjeen mukainen raporttipohja opintojakson opettajalle. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa erillinen selvitys ICT-osaamisestaan muotoiltuna asiakirjastandardin SFS2487 mukaan, koska pelkkä merkintä todistuksessa ei kerro kaikkea kurssin/opintojakson sisällöstä. Tällöin varmistutaan opintojen yhteensopivuudesta.