Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus ja kestävä kehitys (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLIK1500-3017

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

13.09.2024 - 15.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

 • Minna Kervinen
 • Jutta Nihtilä

Ryhmät

 • ZJA24KTHAH
  Avoin AMK, tekniikka, Hankintaosaaja 1, Helsinki
 • 01.10.2024 10:00 - 16:00, TLIK1500 Vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • 02.10.2024 09:00 - 15:00, TLIK1500 Vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • 09.10.2024 14:00 - 15:30, TLIK1500 Vastuullisuus ja kehtävä kehitys
 • 30.10.2024 14:00 - 15:30, TLIK1500 Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Tavoitteet

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat paljon muutakin kuin vain roskien lajittelua ja viemistä oikeisiin roskakoreihin. Kestävät hankinta- ja tuotantomenetelmät läpi koko toimitusketjun ovat nykyään välttämättömiä ja yritysvastuu on yritysten olemassaolon perusedellytys. Tällä kurssilla opit, kuinka kansainväliset vastuullisuusaloitteet, kuten YK:n Global Compact, vaikuttavat yritysten toimintaan.

Kurssin kompetenssit:
Tällä kurssilla edistettäviä ja arvioitavia kompetensseja ovat analysointitaidot, kyky kuulla ja soveltaa kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyviä normeja ja koodeja, tietoisuus yhteiskunnallisista, terveydellisistä ja turvallisista, ympäristöllisistä, taloudellisista ja teollisista vaikutuksista sekä vastuullisuudesta päätöksenteossa.

Kurssin oppimistulokset:
Opit vastuullisuusnäkökohtien merkityksen liiketoiminnassa. Osaat arvioida kestävän kehityksen raportointia ja kuinka ympäristö-, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu liittyy liiketoimintaprosesseihin, logistiikkaan ja yritysten strategiseen johtamiseen. Saat perustiedot kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvistä standardeista ja lainsäädännöstä.

Sisältö

Kestävän ajattelun kehitysvaiheet liiketoimintaympäristössä.
Kestävän kehityksen perustaso yrityksissä nyt ja tulevaisuudessa.
Yritysten sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu.
UN Global Compact, ISO-standardit, lainsäädäntö.
Megatrendit, arvot ja etiikka.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristön materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää 2 lähiopetuspäivää sekä 2 verkkotapaamisen erillisen suunnitelman mukaisesti.
Lähiopetuspäivät pidetään Helsingissä ja verkkotapaaminen zoom-verkkoympäristössä.
Opintojaksolle kuuluu lisäksi itseopiskelua verkossa sekä oppimistehtävät.
Materiaali löytyy verkkotyötilassa itsenäiseen opiskeluun.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssilla hyödynnetään vierailijaluennoitsijoita työelämästä.
Oppimistehtäviä tehdään omaan organisaatioon tai valittuun organisaatioon.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tällä toteutuksella ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Osa materiaaleista on englannin kielellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivät 16h
Verkko-kontaktit 3h
Itsenäinen opiskelu 50h
Oppimistehtävät 66h

Lisätietoja opiskelijoille

AVOIN AMK 40

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä:
Opiskelija osoittaa osaamisensa kurssilla käsiteltävissä aineissa, tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet ja ymmärtää niiden merkityksen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kannalta.

2 Tyydyttävä:
Edellä mainitun lisäksi opiskelija osaa kuvailla kurssilla käsiteltäviä aiheita systemaattisesti ja osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä:
Edellä mainitun lisäksi opiskelija osoittaa kykynsä perustella eri ratkaisujen vaikutuksia ja tehdä tietoisia valintoja vaihtoehtojen välillä.

4 Kiitettävä:
Edellä mainitun lisäksi opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa oppimaansa ja arvioida ratkaisuja ja niiden vaikutuksia analyyttisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen:
Edellä mainitun lisäksi opiskelija osoittaa syvällisen tuntemuksen kurssin aiheista sekä kykyä jäsentää ja analysoida ratkaisujen vaikutuksia laajemmassa kontekstissa. Opiskelija osoittaa myös kykynsä soveltaa kaikkia kurssin menetelmiä oikein ja innovatiivisesti vaihtelevissa yhteyksissä.