Siirry suoraan sisältöön

Talousmatematiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD11-3036

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

03.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Juuso Hassi

Vastuuopettaja

Juuso Hassi

Ryhmät

 • MPT24KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJAMPT24KM
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
 • 17.01.2024 17:00 - 18:00, Talousmatematiikka HL00BD11-3036
 • 31.01.2024 17:00 - 18:00, Talousmatematiikka HL00BD11-3036
 • 14.02.2024 17:00 - 19:00, Talousmatematiikka HL00BD11-3036
 • 13.03.2024 17:00 - 18:45, Talousmatematiikka HL00BD11-3036
 • 27.03.2024 17:00 - 19:00, Talousmatematiikka HL00BD11-3036
 • 10.04.2024 17:00 - 19:00, Talousmatematiikka HL00BD11-3036

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Talousmatematiikka –opintojakson tarkoituksena on, että tunnet talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät. Tunnet liiketalouden käytännön työtehtävissä käytettävät matemaattiset menetelmät.
Opintojaksolla huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta kehittymisestä. Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat talousmatematiikkaan liittyvää tietoa ja menetelmiä. Hyödynnät talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja. Osaat arvioida ja kehittää osaamistasu ja oppimistapojasi erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson jälkeen tunnet talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnet liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät. Kykenee suoriutumaan yksinkertaisista käytännön työtehtävistä talousmatematiikan osalta. Tunnet talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Sisältö

Prosenttilaskut
Arvonlisäveron laskeminen
Yksinkertainen korkolasku
Koron korko
Diskonttaus
Indeksit
Inflaatio ja deflaatio
Valuuttakurssilaskut

Aika ja paikka

Verkkototeutus. Etätentti viikolla 17.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saaranen Pirjo, Kolttola Eliisa & Pösö Jarmo. Liike-elämän matematiikka, Edita 2016, ISBN 978-951-37-6891-1

Opetusmenetelmät

Jakso koostuu itsenäisesti katsottavista opetustallenteista, ohjauswebinaareista, laskuharjoituksista sekä tentistä. Aloituswebinaarin jälkeen webinaarit ovat ohjauswebinaareja, joissa saa apua aiheiden harjoitustehtäviin. Luentotallenteilla opiskellaan uutta asiaa sekä tehdään uuteen asiaan liittyviä esimerkkilaskuja. Laskuharjoitukset voi tehdä itsenäisesti tai toisten opiskelijoiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Etätentti viikolla 17.
1. uusintamahdollisuus viikolla 19.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentotallenteet ja webinaarit 20h,
Harjoitustehtävien laskeminen ja tenttiin valmistautuminen 59,
Tentti 2h.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk xx (sisältyy max-määrään)
Arviointi 100% tentin perusteella

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opintojakson jälkeen tunnet talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnet liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät. Kykenee suoriutumaan yksinkertaisista käytännön työtehtävistä talousmatematiikan osalta. Tunnet talousmatematiikan yksikertaisia digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Tyydyttävä 2
Opintojakson jälkeen ymmärrät talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet. Ymmärrät liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät. Kykenee suoriutumaan yksinkertaisista käytännön työtehtävistä talousmatematiikan osalta. Ymmärrät talousmatematiikan yksikertaisia digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opintojakson jälkeen ymmärrät talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja tunnet niiden riippuvuudet. Osaat soveltaa liike-elämässä käytettäviä laskumenetelmiä käytännön ongelmiin. Osaat soveltaa talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Kiitettävä 4
Osaat kehittää yrityksen liiketoimintaa hyödyntämällä talousmatematiikan laskumenetelmiä. Osaat soveltaa ja arvioida talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat kehittää yrityksen liiketoimintaa hyödyntämällä talousmatematiikan laskumenetelmiä. Osaat perustella, vertailla, selittää ja tulkita käyttämiäsi menetelmiä.