Siirry suoraan sisältöön

Taulukkolaskennan tehokäyttö (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00CA53-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

15.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalous (AMK)

Opettaja

  • Johanna Jaatinen
  • Erica Svärd
  • Päivi Hänninen-Pihlajamäki

Ryhmät

  • ZJAJ24KHUKR
    Avoin amk, Like, Ukrainalaisten ammatillisien valmiuksien kasvattaminen ja integroituminen suomalaiseen työelämään

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson jälkeen tunnet taulukkolaskennan edistyneitä ominaisuuksia ja pystyt hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä.

Opintojakson osaamiset

Oppimaan oppiminen
Opiskelija arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Työelämässä toimiminen
Opiskelija osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.

Liiketoimintaosaaminen
Opiskelijalla on keskeiset tiedot suuntautumisvaihtoehtoon liittyvistä teorioista. Opiskelijalla on vähintään edistyneen aloittelijan taidot suuntautumisvaihtoehdon käytännön työtehtävistä.

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi sinulla on keskeiset tiedot omaan suuntautumisvaihtoehtoosi liittyvistä taulukkolaskennan mahdollisuuksista ja hyödyistä.
Tunnistat osaamisesi ja oppimistapojesi vahvuuksia ja kehityskohteita.

Sisältö

Taulukkolaskennan muotoilutoiminnot, kaavojen tarkistaminen, tulostusalueen käyttö, viittaukset taulukossa ja taulukoiden välillä, laskentaa helpottavat funktiot, suurten taulukoiden käsittelytoiminnot, tietojen kokoaminen, tavoitteen haku, skenaariot, Pivot-kaaviot ja taulukot, Power Pivot, makrojen tekeminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Microsoftin omat ohjeet

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja oppimistehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä (Moodle) ja ne tehdään käyttämällä taulukkolaskentaohjelmaa. Opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta. Palaute harjoituksista annetaan verkko-oppimisympäristöön.
Opintojaksolla on vapaaehtoisia työpajoja verkossa.

Opintojakson ohjaus:
1. Aloituswebinaari/video
2. Oppismistehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla ja palaute, jos tarvitsee täydentää tai korjata tehtäviä
3. Vapaaehtoisia työpajat verkossa.
4. Lopputehtävät arvioidaan asteikolla 0 - 5. Tehtävistä annetaan palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyöt voidaan tehdä työ- tai harjoittelupaikalle.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opinnot ja etätehtävät yhteensä 135 h:

Ohjemateriaaliin tutustuminen 30 h
Oppimistehtävät 55 h
Harjoitustyöt 50 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tehdään ensin alkupään oppimistehtävät ja sen jälkeen ns. lopputehtävät.Tehtäviä palautetaan säännöllisin väliajoin.
Toteutus verkossa, 19.2.2024 - 31.5.2024, vapaaehtoiset työpajat tarvittaessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Palaute harjoituksista annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön.
Osaamisen arviointi ja palaute arvioitavista yksilötehtävistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat tehokkaan työskentelyn periaatteet taulukkolaskentaohjelmalla sekä osaat ohjatusti käyttää työkaluja. Kehität ja osaat arvioida omaa osaamistasi.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät taulukkolaskennan edistyneempien ominaisuuksien keskeiset periaatteet ja osaat hyödyntää taitojasi erilaisiin käyttötilanteisiin itsenäisesti. Kehität ja arvioit omaa osaamistasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät taulukkolaskentaohjelman käyttömahdollisuudet tehokkaan henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineenä. Sovellat taitojasi erilaisiin käyttötilanteisiin. Kehität ja osaat arvioida omaa asiantuntijuuttasi.

Kiitettävä 4
Hallitset taulukkolaskentaohjelman käyttömahdollisuudet tehokkaan työskentelyn apuvälineenä. Osaat soveltaa taitojasi erilaisiin taulukkolaskennan käyttötilanteisiin ja perustelet päätöksesi ja valintasi. Kehität ja osaat arvioida omaa asiantuntijuuttasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset taulukkolaskennan tehokäytön keskeisen osaamisen ja kykenet soveltamaan oppimaasi innovatiivisen sovelluksen luomiseen. Osaat soveltaa taitojasi erilaisiin taulukkolaskennan käyttötilanteisiin työelämässä, perustelet päätöksesi ja valintasi.

Esitietovaatimukset

Taulukkolaskennan perusteet mm: funktioiden käyttö, kaavojen kirjoittaminen, kaavioiden tekeminen.