Siirry suoraan sisältöön

Palkkahallinto (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00CA65-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

15.04.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalous (AMK)

Opettaja

  • Hanna Karhu
  • Johanna Jaatinen
  • Erica Svärd

Ryhmät

  • ZJAJ24KHUKR
    Avoin amk, Like, Ukrainalaisten ammatillisien valmiuksien kasvattaminen ja integroituminen suomalaiseen työelämään

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Opintojakson käytyäsi pystyt toimimaan palkkahallinnon työtehtävissä.

Opintojakson osaamiset:
Liiketoimintaosaaminen: opiskelijalla on keskeiset tiedot suuntautumisvaihtoehtoon liittyvistä teorioista. Opiskelijalla on vähintään edistyneen aloittelijan taidot suuntautumisvaihtoehdon käytännön työtehtävistä.
Oppimaan oppiminen: osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
Työelämässä toimiminen: hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.

Opintojakson osaamistavoite:
Tällä opintojaksolla perehdyt palkkahallinnon keskeisimpiin tehtäviin. Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät palkkahallinnon peruskäsitteet. Osaat tuottaa ohjeiden mukaan digitaalisen palkkahallinnon aineiston. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään palkkauksen normit ja perusperiaatteet, palkan verotus, henkilösivumenot, luontoisedut, kustannusten korvaukset, työaika, muulta kuin työajalta maksettava palkka sekä palkkatapahtumien rekisteröinti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1 
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät palkkahallinnon peruskäsitteet. Osaat tuottaa ohjeiden mukaan digitaalisen palkkahallinnon aineiston. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Tyydyttävä 2
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät palkkahallinnon peruskäsitteet ja osaat soveltaa niitä erilaisissa palkanlaskentatilanteissa. Osaat hakea informaatiota ja soveltaa sitä tuottaessasi digitaalisen palkkahallinnon aineiston. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3 
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Hallitset palkkahallinnon peruskäsitteet ja osaat analysoida erilaisia palkanlaskentatilanteita ja tuottaa niihin ratkaisuja. Osaat analysoida informaatiota ja tuottaa analyysiin pohjautuen sekä digitaalisen että manuaalisen palkkahallinnon aineiston. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa. Pystyt kehittämään omia palkanlaskentaan liittyviä työprosessejasi.

Kiitettävä 4 
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Hallitset palkkahallinnon peruskäsitteet ja osaat analysoida erilaisia palkanlaskentatilanteita ja tuottaa niihin monipuolisesti perusteltuja ratkaisuja. Osaat analysoida ja arvioida informaatiota ja tuottaa sen perusteella virheettömän sekä digitaalisen että manuaalisen palkkahallinnon aineiston. Tuotat aineiston nopeasti. Pystyt kehittämään sekä omia että toisten työprosesseja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Hallitset palkkahallinnon peruskäsitteet ja osaat analysoida erilaisia palkanlaskentatilanteita ja tuottaa niihin monipuolisesti perusteltuja ratkaisuja. Osaat analysoida ja arvioida informaatiota ja tuottaa sen perusteella virheettömän sekä digitaalisen että manuaalisen palkkahallinnon aineiston. Tuotat aineiston nopeasti ja pystyt vastaamaan sen raportoinnista eri sidosryhmille. Pystyt kehittämään koko työyhteisön työprosesseja ja ohjaamaan muiden työtä.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Tehtäviä Netvisorilla