Siirry suoraan sisältöön

Täydentävä harjoittelu (15 op)

Toteutuksen tunnus: TTHA0110-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

01.11.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

0 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 200

Koulutus

  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Pasi Hyytiäinen

Vastuuopettaja

Pasi Hyytiäinen

Ryhmät

  • TTV23S1
    Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Tavoitteet

Ymmärrät alan ammatillisten tehtävien luonteen sekä pystyt opitun perusteella käyttämään omaa harkintakykyäsi päätöksien tekemiseen. Lisäksi hallitset yleiset työelämävalmiudet sekä osaat arvioida ja tunnistaa omat kyvykkyydet.

Opintojakson osaamiset:
EUR-ACE: Monialainen osaaminen
EUR-ACE: Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE: Viestintä ja tiimityö

Sisältö

Harjoittelun täsmällinen sisältö riippuu harjoittelupaikasta. Keskeinen sisältö ammatillisen oppimisen lisäksi on yleisten työelämävalmiuksien sekä organisaatio- ja yhteiskuntaosaamisen hankkiminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut harjoittelun täysimääräisenä ja on osoittanut ymmärtävänsä alan keskeiset työtehtävät ja hallitsevansa työelämävalmiudet. Nämä arviot perustuvat harjoitteluvastaavan käyntiin harjoittelupaikassa, keskusteluihin opiskelijan, harjoitteluvastaavan sekä työnantajan kanssa. Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida omat ammatilliset vahvuudet ja kehittämiskohteet, jotka hän on esittänyt harjoittelun dokumentaatiossa.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla riittävä osaaminen suhteessa harjoittelusuunnitelmaan määriteltyihin tavoitteisiin.