Siirry suoraan sisältöön

Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana (5 op)

Toteutuksen tunnus: YT00BL90-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 21.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Elinkaaren hallinta (YAMK)

Opettaja

 • Harri Tuukkanen

Ryhmät

 • ZJAYTH24K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Elinkaaren hallinta, Monimuoto
 • YTH24K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • 06.03.2024 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3004
 • 13.03.2024 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3004
 • 02.04.2024 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3004
 • 17.04.2024 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3004

Tavoitteet

Osaat määrittää järjestelmän elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ylläpidon vaatimat resurssit ja toimenpiteet. Osaat myös suunnitella ja johtaa kunnossapidon prosesseja sekä toteuttaa päivittäisen kunnossapidon hallinnollisia toimenpiteitä.
Ymmärrät käyttövarmuuden ja luottavuuden merkityksen järjestelmän elinkaaressa ja kykenet tekemään käyttövarmuusperusteisia päätöksiä. Hallitset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja riskianalyysit.

Sisältö

Elinkaaren hallinta, suorituskyvyn ja kunnossapidon mittaaminen, kunnossapidon toiminnanohjaus ja tiedonhallinta, kunnossapitoon ja riskienhallintaan liittyvät analyysit.

Opetusmenetelmät

Verkkopohjaiset tapaamiset. Luettava aineisto. Harjoitustehtävät. Harjoitustyöt.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyön voi suorittaa ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson verkkotapaamisilla LÄSNÄOLOVAATIMUS!. Läsnäoloa on n. 24 h
Itsenäinen opiskelu n. 48h
Harjoitustyöt ja harjoitukset n. 64 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.

Tyydyttävä (2):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.ja pystyt soveltamaan oppimiasi asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana.

Kiitettävä (4):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana. Kykenet myös hallinnolliseen päätöksentekoon opetettuja menetelmiä soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):

Hallitset elinkaaren hallinnan johtamisen menetelmät ja periaatteet erinomaisesti.

Esitietovaatimukset

-