Siirry suoraan sisältöön

Tietokannat (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2020-3045

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

09.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Juho Pekki

Ryhmät

  • ZJA24KTITVO
    Avoin Amk, ICT, Valintaopintojakso, Tieto-ja Viestintätekniikka, Monimuoto

Tavoitteet

Tarkoitus:
Käytyäsi tämän opintojakson ymmärrät tietokantojen merkityksen osana tietojärjestelmiä, tiedät tietokantojen peruskäsitteet, osaat luoda ja lukea tietokantakuvauksia sekä pystyt tekemään peruskyselyjä SQL-kielellä (Structured Query Language).

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Tunnet tietokantojen peruskäsitteet, ymmärrät tietokantajärjestelmän yleisen rakenteen ja toimintaperiaatteen, osaat lukea ja laatia toimeksiannon mukaisen tietokantakuvauksen ja hallitset SQL-kielen perusteet.

Sisältö

Tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet
Tietokannan suunnittelu käsiteanalyysin avulla
SQL-kielen perusteet sisältäen tietokantakyselyt ja tietokannan hallinnan

Aika ja paikka

Verkkototeutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (opintojakson aihealueiden materiaali, harjoitustehtävät, opintojakson harjoitusten ohjeistukset), lisäksi nauhoitetut videoluennot ovat käytettävissä

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu: Opiskelijat tekevät tehtävien palautukset omaan tahtiin opintojakson aikana. Tentti järjestetään opintojakson lopussa. Opintojakso ei sisällä luentoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäopiskelu 108 tuntia (harjoitustehtävät, tenttiin valmistautuminen)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1: Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen tietokannan luoden yhteyden vähintään kahden taulun välille käyttäen perus- ja viiteavaimia ja osaa tehdä yksinkertaisia perushakuja SQL:llä.

Tyydyttävä 2: Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokannan sekä tehdä perushakuja SQL-kielellä. Harjoitustyön dokumentaatio sisältää ainakin tietokantakuvauksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Harjoitustyönä ja tentissä tehty tietokanta on suunniteltu ja toteutettu lähes virheettömästi ja osaat SQL-kieltä monipuolisesti.

Kiitettävä 4: Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokannan, jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Osaat SQL-kielen peruskäskyt kokonaisvaltaisesti. Harjoitustyön dokumentaatio on kattava ja siitä on pidetty sujuva esitys.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Osaat suunnitella ja toteuttaa tavallisuudesta poikkeavan tietokannan, jossa tehdyt valinnat on perusteltu ja metatiedot tallennettu. Osaat käyttää SQL-kieltä vaativissa tiedonhakutehtävissä. Tietokantadokumentaatio on kattava ja ymmärrettävä sekä hyvin laadittu ja sujuvasti esitetty. Osaat arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ratkaisuissaan.