Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 1 (10 op)

Toteutuksen tunnus: TLZNW100-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2023 - 07.06.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 200

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Petri Vauhkonen

Ryhmät

 • TLS22S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS23S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun 1 teemana on työelämän käytänteet ja työturvallisuus. Osaamistavoitteena on, että opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä, ymmärtää työelämän yleiset toimintatavat sekä
tunnistaa työhön liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa huomioida ne omassa työssään.

Sisältö

Harjoittelujakson suorittaminen tarkoittaa työjaksoa työpaikalla sekä työtehtävien ja oppimistavoitteiden raportoimista koululle. Harjoitteluun tarvittavan työjakson kesto tulee olla vähintään 7 kalenteriviikkoa, kun kyseessä on kokoaikainen työ viisi päivää viikossa. Harjoitteluun hyväksytään laajasti kaikki logistiikka-alan työtehtävät eikä työpaikalle ole määritelty erityisvaatimuksia. Lisäksi ensimmäiseen harjoitteluun hyväksytään myös muut kuin logistiikka-alan työtehtävät. Ensimmäisen harjoittelun voi myös hyväksi lukea aiemmalla työkokemuksella, jota opiskelijalle on kertynyt ennen opintojen aloittamista.

Opetusmenetelmät

Työpaikalla suoritettavat työtehtävät sekä raportointi ja itsearviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suoritetaan työpaikalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutukseen ei sisälly tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opiskelija voi halutessaan hyväksilukea tämän ennen opintojen aloittamista hankitulla työkokemuksella. Hyväksiluku edellyttää vähintään 7 kalenteriviikon kestoista työsuhteessa suoritettua työssäolojaksoa sekä itsearviointiraportin laatimista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli toteutus yhteensä 270 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Laadittu harjoitteluraportti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn raportin tulee vastata raportointiohjetta.

Esitietovaatimukset

--