Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 2 (10 op)

Toteutuksen tunnus: TLZNW200-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2023 - 07.06.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 200

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Petri Vauhkonen

Ryhmät

 • TLS22S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS23S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun 2 teemana on logistiikan toimiala ja työtehtävät. Osaamistavoitteena on, että opiskelija tunnistaa alan työmahdollisuuksia sekä toimintaa laaja-alaisesti, oppii työtehtäviä käytännössä sekä osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa työyhteisön jäsenten kanssa.

Sisältö

Harjoittelujakson suorittaminen tarkoittaa työjaksoa työpaikalla sekä työtehtävien ja oppimistavoitteiden raportoimista koululle. Harjoitteluun tarvittavan työjakson kesto tulee olla vähintään 7 kalenteriviikkoa, kun kyseessä on kokoaikainen työ viisi päivää viikossa. Harjoitteluun hyväksytään laajasti kaikki logistiikka-alan työtehtävät eikä työpaikalle ole määritelty erityisvaatimuksia.

Aika ja paikka

Toisen opiskeluvuoden jälkeen. Jos opiskelija on aiemmalla työkokemuksella hyväksilukenut tätä edeltävän harjoittelujakson (TLZNW100 Harjoittelu 1), tämän voi suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Opetusmenetelmät

Työpaikalla suoritettavat logistiikka-alan työtehtävät sekä raportointi ja itsearviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Suoritetaan työpaikalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutukseen ei sisälly tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli toteutus yhteensä 270 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Laadittu harjoitteluraportti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn raportin tulee vastata raportointiohjetta.

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 1 suoritettuna sekä yksi vuosi logistiikan opintoja.