Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan maailma (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY1500-3037

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

18.04.2024 - 09.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)
  • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

  • Anna Hintikka

Ryhmät

  • ZJAJ24KTMJ
    Avoin Amk,Materiaalivirtojen johtaminen, monimuoto, TEKN
  • 18.04.2024 12:00 - 16:00, TLLY1500-3037
  • 22.05.2024 12:00 - 16:00, TLLY1500-3037

Tavoitteet

Tarkoitus
Millaisen tapahtumasarjan verkkokaupassa tekemäsi tilaus käynnistää? Onko sillä ekologisesti väliä, valitsenko saman päivän vai seuraavan päivän toimituksen? Miksi tavarat loppuvat välillä kaupasta? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Logistiikan maailma -opintojaksolla.

Osaamiset
Kuljetukset, sisälogistiikka, hankinta, kiertotalous, liiketoiminta, knowledge and understanding, communication and team working

Osaamistavoite
Ymmärrät mitä logistiikka on ja miten se linkittyy erilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ymmärrät logistiikan trendejä ja tiedostat niiden vaikutuksen tulevaisuuden logistiikkaan. Osaat myös nähdä kiertotalouden logistiikan osana. Tiedät logistiikan eri osa-alueet ja ymmärrät niiden merkityksen logistiikan kokonaisuudessa.

Sisältö

1. Mitä on logistiikka
2. Logistiikan trendit ja kiertotalous
3. Hankinta ja materiaalinohjaus
4. Sisä- ja tuotantologistiikka
5. Kuljetus- ja informaatiologistiikka

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan oppimisympäristössä. Haetaan opintojaksolta.

Opetusmenetelmät

Toteutus on tarkoitettu avoimen ammattikorkeakoulun Materiaalivirtojen johtamisen opiskelijoille. Se sisältää opetuskertoja (verkossa), omatoimisesti verkossa tehtäviä oppmistehtäviä ja tentin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Virtuaaliekskursiot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson avausinfossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK: Ei rajoituksia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.
4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.