Siirry suoraan sisältöön

Intralogistics (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY5500-3028

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

13.03.2024 - 09.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Englanti
  • Suomi

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)
  • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

  • Ville Pahlsten

Ryhmät

  • ZJAJ24KTMJ
    Avoin Amk,Materiaalivirtojen johtaminen, monimuoto, TEKN
  • 14.03.2024 12:00 - 16:00, Intralogistics
  • 17.04.2024 09:00 - 16:00, Intralogistics TLLY5500-3028

Aika ja paikka

Etäopetus Zoomissa (noin 4h per kerta). Mahdolliset muutokset näihin päivämääriin informoidaan kurssille ilmoittautuneille. Osallistuminen näille oppintunneille on vapaaehtoista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Richards, Gwynne. Warehouse management : a complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse. 2018 tai 2021 julkaistu painos joko painettuna tai E-kirjana.

Kurssiin liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna kurssin työtilasta. Kurssilla voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Tämä kurssi voi suorittaa täysin itsenäisenä opiskeluna. Kurssin aikana on kuitenkin mahdollista osallistua kaksi kertaa etäluennoille Zoomissa. Kurssin voi suorittaa muuten oman aikataulun mukaan noudattaen kuitenkin annettuja tehtävien palautusajankohtia, ja kurssin päättymisajankohtaa.

Tehtävät tehdään itsenäisenä työskentelynä. Kurssin tehtävät on kuvattu tarkemmin kurssin työtilassa. Tehtävät ovat joko yksilötehtäviä tai ryhmätöitä (kerrottu tehtävänannossa), ja niiden palautusajankohdat vahvistetaan kurssintyötilassa Moodlessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin aikana järjestettävät messut, seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Tästä kerrotaan tarkemmin kurssin aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin ei liity tenttiä, vaan arvosana muodostuu kurssin aikana suoritettujen tehtävien perusteella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäopetus 8 oppituntia.
Itsenäinen opiskelu noin 120 tuntia

Arviointiasteikko

0-5