Siirry suoraan sisältöön

Materiaalin ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY6500-3022

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

13.03.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)
  • Bachelor's Degree Programme in Purchasing and Logistics Engineering

Opettaja

  • Ville Karjalainen

Ryhmät

  • ZJAJ24KTMJ
    Avoin Amk,Materiaalivirtojen johtaminen, monimuoto, TEKN
  • 13.03.2024 12:00 - 16:00, Aloitus/Materiaalin ohjaus
  • 23.05.2024 12:00 - 16:00, TLLY6500-3022

Tavoitteet

Tarkoitus:
Hyvällä materiaalinohjauksella voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen liiketulokseen sekä logistiikan tehokkuuteen ja asiakaspalveluun. Globaaleissa toimitusketjuissa sekä digitaalisessa kaupankäynnissä materiaalinohjauksen osa-alueiden, kuten kysynnän ennustamisen, varastotasojen optimoinnin, tuotantostrategian valinnnan sekä kapasiteetin suunnittelun merkitys korostuu entisestään. Tällä opintojaksolla opit suunnittelemaan ja hallitsemaan yrityksen materiaalivirtoja. Opintojakson käytyäsi ymmärrät materiaalinohjauksen perusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä niiden merkityksen liiketoiminnan kannalta.

Osaamiset:
- Tutkimukset ja selvitykset
- Tieto ja ymmärrys
- Hankintaosaaminen
- Sisälogistiikkaosaaminen
- Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoite:
- Opit ymmärtämään kysynnän ennustamisen merkityksen liiketoiminnan kannalta sekä tiedät perinteisimmät menetelmät ennusteiden tekemiseen.
- Tiedät, miten yrityksen materiaalivirtoja sekä varastotasoja hallitaan. Ymmärrät, miten minimoida näistä aiheutuvia kustannuksia.
- Ymmärrät tuotannonohjauksen perusperiaatteet sekä eri tuotantostrategiat ja niiden merkityksen yritystoiminnan kannalta.
- Ymmärrät miten kone-, tila- sekä henkilöstökapasiteetti määritetään ja ymmärrät kapasiteetin hallinnan perusperiaatteet.

Sisältö

- Kysynnän ennustaminen
- Varastonohjaus
- Materiaalitarvelaskenta
- Tuotannonohjaus
- Kapasiteetin hallinta

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja
4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.