Siirry suoraan sisältöön

Introduction to Data Analytics and Artificial Intelligence (3 cr)

Code: TTC2050-3025

General information


Timing

09.01.2024 - 11.02.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Virtual portion

3 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Technology

Teaching languages

  • English

Degree programmes

  • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
  • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology

Teachers

  • Antti Häkkinen

Groups

  • ZJA24KTIDA1
    Avoin amk, Data-analytiikka 1, Verkko

Objective

Purpose and objectives:
The course gives you an overview of the methods of data analytics and artificial intelligence, their possibilities and applications as well as the most commonly used programming environments and libraries.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and Understanding
Engineering Practice

Content

Definitions of data analytics and artificial intelligence
Practical applications of artificial intelligence
Examples and principles of machine learning and neural networks
Data analytics programming languages and environments: Python, R, Anaconda, Pandas

Location and time

Verkossa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (luentomateriaali, harjoitukset, nauhoitetut videot)

Teaching methods

Etäopiskelu (harjoitukset, luentomateriaaliin tutustuminen, nauhoitetut videot käytännön esimerkeistä)

Student workload

Verkkoluentomateriaaliin tutustuminen 35h (nauhoitetut luennot, joissa opettajan johdolla tehtäviä harjoitteita)
Etäopiskelu 46h (harjoitukset)
Yhteensä 81h

Further information

Opintojakson arviointi muodostuu palautetuista harjoituksista.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient 1: You recognize some of the most important methods, possibilities and applications of data analytics or programming environments used in them.

Satisfactory 2: You recognize some of the most important methods, possibilities and applications of data analytics and programming environments used in them.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good 3: You recognize the most important methods, possibilities and applications of data analytics and artificial intelligence and the programming environments used in them.

Very good 4: You recognize the most important methods, possibilities and applications of data analytics and artificial intelligence and the programming environments used in them. Additionally, you understand some principles of artificial intelligence methods.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent 5: You recognize the most important methods, possibilities and applications of data analytics and artificial intelligence and the programming environments used in them. Additionally, you understand the most important principles of artificial intelligence methods.

Qualifications

Ohjelmoinnin perusteet