Siirry suoraan sisältöön

International Skills Project (3 op)

Toteutuksen tunnus: TK00CL93-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 15.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Anneli Kakko
 • Petri Luosma

Vastuuopettaja

Anneli Kakko

Ryhmät

 • TKN22S1
  Konetekniikka (AMK)
 • TER22S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TER22SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TKN22SM
  Konetekniikka (AMK)

Tavoitteet

Suomeksi
Tämä opintojakso tarjoaa sinulle mahdollisuuden monipuoliseen kansainvälistymiseen.
Opintojakson aikana kehität kansainvälisyys-, kulttuuri- ja kielitaitoasi.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Sinulla on kyky tutustua käytännesääntöihin ja turvallisuusmääräyksiin ja soveltaa niitä tekniseen erikoistumisiin.

Monialainen osaaminen:
Sinulla on tietoisuus tekniikan laajemmasta monialaisesta kontekstista sekä insinöörin ammattikäytännön yhteiskunnallisista, työsuojeluun ja ympäristöön liittyvistä, taloudellisista ja teollisista vaikutuksista sekä ymmärrys niiden asettamista rajoituksista.

Viestintä ja tiimityö:
Sinulla on kyky toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä tilanteessa yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Sisältö

Sinun tulee
- osallistua kaikkiin opettajan infoluentoihin
- etsiä tietoja vierailupaikoista, matkustus- ja majoitusmahdollisuuksista
- tehdä diaesitys ja pitää suullisia esityksiä oman pienryhmäsi kanssa
- tehdä ryhmäesittely yhdessä muiden opintojakson opiskelijoiden kanssa
- kuunnella muiden pienryhmien esitykset
- osallistua yliopisto- ja yritysvierailuihin sekä kulttuuritoimintaan opintomatkan aikana
- pitää kiitospuhe yhdessä vierailupaikoista oman pienryhmäsi kanssa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan omat opintojaksomateriaalit Opintomatkalle osallistuvien opiskelijoiden tekemät kirjalliset ja suulliset esitykset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Saadaksesi hyväksytyn suorituksen tästä opintojaksosta sinun tulee
- osallistua kaikkiin opintojakson infoluentoihin kotikorkeakoulussasi
- luoda ja pitää opintojakson sisältämät esitykset kotiyliopistossa
- osallistua isäntäyliopisto- ja yritysvierailuihin sekä opintomatkan aikaiseen kulttuuritoimintaan
- kirjoittaa palauteraportti yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia