Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikka 1 (4 op)

Toteutuksen tunnus: TSAS0500-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

  • Sirpa Hukari

Tavoitteet

Tutustut sähkötekniikan perussuureisiin ja lainalaisuuksiin sekä opit soveltamaan niitä yksinkertaisiin tasa- ja vaihtosähköpiirien laskuihin. Tällä opintojaksolla opittuja asioita tarvitaan useilla seuraavilla sähkötekniikkaa käsittelevillä opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista. Ymmärrät vastuksen, kelan ja kondensaattorin toiminnan osana sähköpiiriä sekä vaihtosähkön tehokäsitteet ja resonanssi-ilmiön merkityksen.

Sisältö

sähkösuureet
symbolit ja piirrosmerkit
tasasähkön ja vaihtosähkön perusteet
vaihesiirto
impedanssisuureet ja tehot
kuorman sekä lähteen käsittely piirin osana
vastus, kela ja kondensaattori
resonanssi-ilmiö

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet sähkötekniikan tärkeimmät lait. Pystyt suorittamaan yksinkertaisia sähköpiirien laskutoimituksia.

Tyydyttävä 2: Tunnet sähkötekniikan perusperiaatteet. Osaat ratkaista yksinkertaisia sähköteknisiä ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Sinulla on tieto ja ymmärrys tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeisestä teoriasta ja osaat soveltaa osaamistasi perusvirtapiirilaskuihin.

Kiitettävä 4: Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista ja osaat itsenäisesti soveltaa eri menetelmiä sähköteknisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Sinulla on vahva tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista ja osaat hahmottaa kokonaisuuksia. Osaat soveltaa eri menetelmiä luovasti sähköteknisiin ongelmiin.

Esitietovaatimukset

Perusosaaminen matematiikasta (esim. ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisu) ja fysiikasta.