Siirry suoraan sisältöön

Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB4500-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Arto Riihinen

Ryhmät

  • LMS23S1
    Maaseutuelinkeinot (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson, olet oppinut metsätalouden perusteet ja osaat valita metsän uudistamismenetelmän.

Opintojakson osaamiset
-metsätalous

Opintojakson osaamistavoite
Osaat metsän luokitukset, tunnet kasvatettavat pääpuulajit, osaat määrittää metsikön uudistamisajankohdan ja osaat valita metsikön uudistamistoimenpiteet metsänhoitosuositusten, metsäsertifioinnin ja metsälain mukaisesti. Osaat huomioida toimenpiteiden valinnassa ekologiset, ympäristönsuojelulliset, tekniset ja taloudelliset näkökulmat.

Sisältö

-metsän luokitukset
-kestävä metsätalous
-puulajit
-uudistamisen perusteet
-uudistamisajankohdan ja uudistamismenetelmän valintaperusteet
-uudistusalan kunnostus
-luontainen uudistaminen
-metsänviljely
-uudistamistuloksen varmistaminen
-uudistamistöiden suunnittelu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Metsanhoidon suositukset: https://metsanhoidonsuositukset.fi

Opetusmenetelmät

Luennot, maastoretkeilyt, harjoitustyöt, verkko-opinnot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tenttiajankohta ja tentin kaksi uusintamahdollisuutta sovitaan aloitustunnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja maastoretkeilyt 40 h, virtuaaliopiskelu 20 h, harjoitustyöt 30 h, itsenäinen työskentely 18 h. Yhteensä 108 h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi kohdistuu harjoitustöihin ja tenttiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Tiedät metsän tärkeimmät luokitukset, tunnet pääpuulajien uudistamisbiologiset ominaisuudet, osaat ajoittaa uudistamishakkuun ja uudistamistyöt ja osaat valita toimenpiteet metsänhoitosuositusten, metsäsertifioinnin ja metsälain mukaisesti. Osaat laatia metsänkäyttöilmoituksen ja tunnet uudistamisen toimenpideketjun. Harjoitustyöt on hyväksytty, mutta ne sisältävät puutteita.

Tyydyttävä 2:
Osaat huomioida puulajien ja kasvupaikkojen ominaisuudet uudistamispäätöksissä. Kykenet huomioimaan metsänhoitosuositukset, metsäsertifioinnin ja metsälain valitessasi kustannustehokkaita ja oikea-aikaisia uudistamistoimenpiteitä. Osaat laatia metsänkäyttöilmoituksen ja kykenet laatimaan toimivia uudistamistoimenpideketjuja. Harjoitustyöt on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Kykenet soveltamaan metsänhoitosuosituksia, metsäsertifiointia ja metsälakia valitessasi kasvupaikalle ja puulajille sopivia, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita uudistamistoimenpiteitä. Osaat laatia virheettömän metsänkäyttöilmoituksen ja suunnitella uudistamistöiden kokonaisuuden. Harjoitustyöt on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja oppimateriaalia soveltaen.

Kiitettävä 4:
Kykenet monipuolisesti soveltamaan metsänhoitosuosituksia, metsäsertifiointia ja metsälakia valitessasi kasvupaikalle ja puulajille sopivia ja oikea-aikaisia uudistamistoimenpiteitä pitkän tähtäimen kannattavuus huomioiden. Osaat laatia virheettömän metsänkäyttöilmoituksen, osaat suunnitella uudistamistöiden kokonaisuuden ja kykenet organisoimaan uudistamistyömaan. Harjoitustyöt on hyväksytty ja laadittu tehtävänannon mukaisesti ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Kykenet kattavasti soveltamaan metsänhoitosuosituksia, metsäsertifiointia ja metsälakia valitessasi kasvupaikalle ja puulajille sopivia ja oikea-aikaisia uudistamistoimenpiteitä kannattavuus ja kestävyyden näkökulmat huomioiden. Osaat laatia virheettömän metsänkäyttöilmoituksen, osaat suunnitella uudistamistöiden kokonaisuuden ja organisoida metsätilan uudistamistyöt. Harjoitustyöt on laadittu tehtävänannon mukaisesti, virheettömästi ja monipuolisia lähteitä käyttäen.

Esitietovaatimukset

Ekologian peruskäsitteiden tuntemus.