Siirry suoraan sisältöön

Ympäristönkäytön ohjauskeinot (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB5500-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Tarja Stenman

Ryhmät

  • LMS22S1
    Maaseutuelinkeinot (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla perehdyt ympäristönkäytön hallinnollisiin, taloudellisiin sekä tiedollisiin ohjauskeinoihin. Tunnet ympäristölupaprosessin, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sekä ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheet. Kehität osaamistasi ympäristöviestinnässä.

Opintojakson osaamiset
Ympäristöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet ympäristönkäytön hallinnollisia, taloudellisia sekä tiedollisia ohjauskeinoja. Tiedät ympäristölupaprosessin, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sekä ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheet. Osaat viestiä ympäristöasioista.

Sisältö

Hallinnolliset, taloudelliset ja tiedolliset ohjauskeinot
Ympäristölupaprosessi
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristöjärjestelmät
Ympäristöviestintä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali opintojakson moodle-työtilassa.

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 40h, oppimistehtävät 40h, itsenäinen opiskelu 55h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet ympäristönkäytön hallinnollisia, taloudellisia sekä tiedollisia ohjauskeinoja. Tiedät ympäristölupaprosessin, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sekä ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheet. Osaat viestiä ympäristöasioista.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät ympäristönkäytön hallinnollisia, taloudellisia sekä tiedollisia ohjauskeinoja. Ymmärrät ympäristölupaprosessin, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sekä ympäristöjärjestelmän rakentamisen vaiheet. Osaat viestiä ympäristöasioista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat soveltaa käytäntöön ympäristönkäytön hallinnollisia, taloudellisia sekä tiedollisia ohjauskeinoja. Osaat soveltaa tietoa käytäntöön liittyen ympäristölupaprosessiin, ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sekä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Osaat viestiä ympäristöasioista.

Kiitettävä 4
Osaat soveltaa ja analysoida ympäristönkäytön hallinnollisia, taloudellisia sekä tiedollisia ohjauskeinoja. Osaat soveltaa ja analysoida tietoa liittyen ympäristölupaprosessiin, ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sekä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Osaat viestiä ympäristöasioista sekä osaat myös analysoida ympäristöviestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida ympäristönkäytön hallinnollisia, taloudellisia sekä tiedollisia ohjauskeinoja. Osaat arvioida tietoa liittyen ympäristölupaprosessiin, ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sekä ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Osaat viestiä ympäristöasioista sekä osaat myös arvioida ympäristöviestintää.