Siirry suoraan sisältöön

Talousmatematiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD11-3037

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 13.10.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

  • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

  • Juuso Hassi
  • Juuso Hassi

Ryhmät

  • ZJA24SM
    Avoin amk, marata
  • MPT23S1
    Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Talousmatematiikka –opintojakson tarkoituksena on, että tunnet talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät. Tunnet liiketalouden käytännön työtehtävissä käytettävät matemaattiset menetelmät.
Opintojaksolla huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta kehittymisestä. Hankit, käsittelet, arvioit sekä sovellat talousmatematiikkaan liittyvää tietoa ja menetelmiä. Hyödynnät talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja. Osaat arvioida ja kehittää osaamistasu ja oppimistapojasi erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson jälkeen tunnet talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnet liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät. Kykenee suoriutumaan yksinkertaisista käytännön työtehtävistä talousmatematiikan osalta. Tunnet talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Sisältö

Prosenttilaskut
Arvonlisäveron laskeminen
Yksinkertainen korkolasku
Koron korko
Diskonttaus
Indeksit
Inflaatio ja deflaatio
Valuuttakurssilaskut

Aika ja paikka

Kontaktitoteutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kolttola Eliisa, Pösö Jarmo & Saaranen Pirjo 2022. Liike-elämän matematiikka. Edita ISSN/ISBN:978-951-37-8620-5

Opetusmenetelmät

Jakso koostuu oppitunneista, joissa perehdytään talousmatematiikan aiheisiin ja tehdään laskuharjoituksia. Laskemiseen saa ohjausta ja apua oppitunnilla. Opintojakson päätteeksi on tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viimeisellä kontaktikerralla. Uusintatentit sovitaan myöhemmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnit 12 h
Harjoitustehtävien laskeminen ja tenttiin valmistautuminen 67 h
Tentti 2 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Arviointi 100% tentin perusteella

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opintojakson jälkeen tunnet talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnet liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät. Kykenee suoriutumaan yksinkertaisista käytännön työtehtävistä talousmatematiikan osalta. Tunnet talousmatematiikan yksikertaisia digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Tyydyttävä 2
Opintojakson jälkeen ymmärrät talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet. Ymmärrät liike-elämässä useimmiten toistuvat laskumenetelmät. Kykenee suoriutumaan yksinkertaisista käytännön työtehtävistä talousmatematiikan osalta. Ymmärrät talousmatematiikan yksikertaisia digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opintojakson jälkeen ymmärrät talousmatematiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja tunnet niiden riippuvuudet. Osaat soveltaa liike-elämässä käytettäviä laskumenetelmiä käytännön ongelmiin. Osaat soveltaa talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Kiitettävä 4
Osaat kehittää yrityksen liiketoimintaa hyödyntämällä talousmatematiikan laskumenetelmiä. Osaat soveltaa ja arvioida talousmatematiikan digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat kehittää yrityksen liiketoimintaa hyödyntämällä talousmatematiikan laskumenetelmiä. Osaat perustella, vertailla, selittää ja tulkita käyttämiäsi menetelmiä.