Siirry suoraan sisältöön

Muuta maailmaa logistiikan avulla (1 op)

Toteutuksen tunnus: TL00BV38-3002

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

15.04.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Anna Hintikka

Ryhmät

  • ZJA24KTKKV
    Avoin amk, Tekniikka, Keski-Suomen korkeakouluviikko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan oppimisympäristössä. Haetaan opintojaksolta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan etäkontaktiopetuksena, jonka aikana tehdään oppimistehtäviä. Suoritus vaatii tehtävien hyväksytyn suorittamisen ja aktiivisen osallistumisen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Virtuaaliekskursiot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla, tenttiä ei ole.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty