Siirry suoraan sisältöön

Pilvipalveluiden perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00CF25-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

13.01.2025 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

  • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

  • HTK24S1
    Tietojenkäsittely (AMK)
  • ZJAHTK24S1
    Avoin AMK, Tiko, AMK-polut, tietojenkäsittely, tradenomi amk

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Moderneissa digitaalisissa palveluissa hyödynnetään usein erilaisia pilvipalveluita niiden alustana. Digitaaliset palvelut koostuvat erilaisista, toisiinsa yhdistetyistä komponenteista, jotka muodostavat palvelukokonaisuuden. Esimerkiksi verkkopalveluissa saatetaan tarvita esimerkiksi web-, sovellus- ja tietokantapalveluita digitaalisen palveluympäristön toimintaan. Tällä opintojaksolla tutustut laajasti pilvipalveluiden perusteisiin. Opit erilaisista pilvipalvelumalleista (IaaS-, PaaS- ja SaaS-mallit) ja pystyt toteuttamaan erilaisista palveluista koostuvan digitaalisen palvelukokonaisuuden.

Opintojakson osaamiset

- Tietojärjestelmäosaaminen: Tuntee ja osaa hyödyntää tyypillisiä tietojärjestelmiä ja palveluita sekä ymmärtää tietoturvan merkityksen palveluiden hyödyntämisessä.
- Sovelluskehitysosaaminen: Tuntee sovelluskehityksessä käytettäviä teknologioita ja tunnistaa erilaisten teknologioiden merkityksen ja niiden väliset suhteet.
- ICT-erikoisosaaminen: Osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan jollakin ICT:n osa-alueella sekä analysoida, arvioida ja kehittää toimintaa tällä alueella.
- Kestävä kehitys: Ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Opintojakson tavoite

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät pilvipalveluiden käsitteitä ja taustateorioita sekä osaat käyttää infrastuktuuri- ja korkeamman tason hallittuja pilvipalveluita. Tunnet erilaisia käyttökohteita erilaisten pilvipalveluiden osalta. Osaat rakentaa erilaisista pilvipalvelukomponenteista koostuvan digitaalisen palvelun. Ymmärrät pilvipalveluiden elastisuuden ja skaalautuvuuden kestävän kehityksen näkökulmasta.

Sisältö

Tällä kurssilla opit, miten voit hyödyntää pilvipalveluita digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Ymmärrät pilvipalveluiden eri alustavaihtoehdot ja opit pilvipalveluiden käyttöön liittyvät työvälineet ja ratkaisut. Opit myös palveluiden konfiguroinnista sovelluksen automatisoituun julkaisuun asti. Opintojaksolla syvennytään erityisesti Amazon Web Services (AWS) -pilvipalveluteknologioihin.

Opintojaksolla käydään läpi seuraavia alueita: pilvipalveluiden käsitteet, pilvipalveluiden ekonomia ja laskutus, pilvipalveluiden globaali infrastruktuuri, pilvipalveluiden tietoturva, verkko ja sisällönjakopalvelut, pilvipalveluiden ajoympäristöt (Compute), tallennuskapasiteetti, tietokannat, pilviarkkitehtuuri, automaattinen skaalaus & monitorointi ja julkaisuputket (CI/CD).

Aika ja paikka

Luennot pääkampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali, tehtävät ja valikoidut verkkolähteet. AWS Academy materiaalit.

Opetusmenetelmät

- Oppitunnit luokkatilassa.
- Tehtävät
- Mahdolliset ryhmätyöt
- Teoriatestit moduulien päätteeksi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Koneellinen verkkotentti opintojakson lopussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen on mahdollista esimerkiksi AWS Cloud Foundations kurssin suorituksella ja päättötyöllä, tai AWS Cloud Practicioner sertifikaatilla. Voit hakea sisällyttämistä tai korvausta eAHOT prosessin kautta. Ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 15 (sis. max-määrään)
Hyväksyttyyn arvosanaan vaadittavat osaamiset:

- Osaat asentaa ja konfiguroida tarkoituksenmukaisen pilvipalvelupohjaisen kehitysympäristön tai virtuaalikoneen.
- Osaat käyttää opintojaksolla käsiteltyjä työvälineitä.
- Tunnet julkaisuputkien toteuttamiseen liittyviä menetelmiä ja välineitä sekä osaat toteuttaa julkaisuputken pilvessä.
- Teoriatestit suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn arvosanaan vaadittavat osaamiset:

- Osaat asentaa ja konfiguroida tarkoituksenmukaisen pilvipalvelupohjaisen kehitysympäristön.
- Osaat käyttää opintojaksolla käsiteltyjä työvälineitä.
- Tunnet julkaisuputkien toteuttamiseen liittyviä menetelmiä ja välineitä sekä osaat toteuttaa julkaisuputken pilvessä.
- Olet tehnyt hyväksytysti opintojakson vaaditut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Opintojakson suorittamiseksi sinulla tulee olla perustason ymmärrys komentorivin hyödyntämisestä, versionhallinnasta, tietoverkkojen toiminnasta ja relaatiotietokannoista.

Lisätiedot

Luokkatoteutus, suomenkielinen opetus