Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden kestävät ruokapalvelut (10 op)

Toteutuksen tunnus: MMPG2100-3008

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.01.2025 - 10.05.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

  • Karoliina Väisänen
  • Laura Salo

Ryhmät

  • MPT23KM
    Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Ymmärrät ruokapalveluiden vaikutuksen ja yhteyden ilmastonmuutokseen, biodiversiteettiin ja luonnonvaroihin. Opintojakson kokonaisuus antaa valmiuksia suunnitella, kehittää, johtaa ja toteuttaa ruokapalveluita kestävästi ja vastuullisesti. Tavoitteena on lisätä motivaatiota, ymmärrystä ja osaamista kestävän toimintakulttuurin luomiseksi ruokapalvelualalle.

Tunnistat globaalin ja lokaalin ruokajärjestelmän. Tiedät rahoituksen, hankintalain ja omistuspohjan vaikutukset raaka-aine valintoihin, omavalvontasuunnitelmaan ja toimintaperiaatteisiin.

Tunnistat ruoan ja palvelun kokonaislaatuun vaikuttavat tekijät. Osaat huomioida ruokapalveluiden eri prosesseissa kestävyyden ja vastuullisuuden (mm. hankinnat, omavalvonta, tuotesuunnittelu, ruokatuotanto, asiakaspalvelu, viestintä). Tunnistat ruoantuotannonohjausjärjestelmän toiminnot ja osaat hyödyntää sitä kestävien ratkaisujen totetuttamisessa. Opiskelija pystyt johtamaan ruokapalveluita ympäristöohjelmien ja -järjestelmien kautta kestävästi ja vastuullisesti.

Opintojakson osaamiset:
Kestävä ruokajärjestelmäosaaminen
Kestävä kehitys

Sisältö

Ruoantuotannonohjausjärjestelmä
Vastuullisuussuunnitelma
Omavalvontasuunnitelma
Trendit alalla, kestävyys ja kiertotalous
Vastuullisuusviestintä

Aika ja paikka

Zoom-webinaarit erillisen aikataulun mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodleympäristön verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Interaktiiviset webinaarit.
Sekä yksilö- että ryhmätehtävät, lähdeviitteiden käytön harjoittelu ja reflektointi.
Sekä yksilö- että ryhmäohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailijat työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 opintopistettä vastaa 270 h opiskelijan työtä.
Webinaarit 22 h
Ryhmä-/parityöskentely 81 h
Itsenäinen työskentely 167 h

Sisällön jaksotus

Käsitteet, viitekehys ja teoria
Kestävä ja vastuullinen liikeidea ja strategia
Kestävät, vastuulliset ja turvalliset prosessit ammattikeittiössä
Trendit, innovaatiot, ympäristöjärjestelmät ja -ohjelmat kestävän toiminnan jalkauttamiseen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Ymmärrät vastuullisen ja kestävän ruokajärjestelmän merkityksen. Ymmärrät vastuullisuusviestinnän vaikutukset. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi vastuullisen ja kestävän toiminnan edistämiseksi. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat Jamkin raportointiohjeistuksia puutteellisesti.

Tyydyttävä 2: Osaat selittää vastuullisuuden ja kestävyyden merkityksen yrityksen liikeideassa ja strategiassa. Tunnistat ruoan ja palvelun kokonaislaatuun vaikuttavia tekijöitä. Osaat toimia ryhmässä ja yhteistyössä tavoitteellisesti. Noudatat Jamkin raportointiohjeistuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Osaat hyödyntää vastuullisen ja kestävän ruokapalvelun toimintaperiaatteita. Tiedät hankintojen vaikutuksen raaka-ainevalintoihin ja toimintaperiaatteisiin. Osaat huomioida toiminnassa ruokapalveluiden eri prosessien vastuullisuuden ja kestävyyden. Raportointi on virheetöntä ja sujuvaa.

Kiitettävä 4: Osaat analysoida vastuullisuusviestinnän merkitystä yrityksen ja asiakkaan näkökulmasta. Tunnistat vastuullisuuden ja kestävyyden käsitteiden sekä viestinnän yhteyden. Ymmärrät ruoantuotannonohjausjärjestelmän toiminnan merkityksen. Raportointi on sujuvaa, loogista ja lähdeluetteloon perustuvaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Osaat arvioida vastuullisuuden ja kestävyyden merkitystä ruokapalvelujen toiminnan menestykselle. Ymmärrät trendien ja innovaatioiden ajankohtaisuuden. Osaat analysoida tulevaisuuden ruokapalveluita kriittisesti mm. ympäristöohjelmien ja -järjestelmien kautta ja kehität omaa toimintaasi. Osaat tuottaa raportointiohjeita noudattavan raportin, joka tukeutuu kriittisesti tietoperustaan ja teoriaan myös kansainvälisten lähteiden myötä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

0-5

Esitietovaatimukset

Restonomin 1. vuoden opinnot