Siirry suoraan sisältöön

Yksityismetsätalouden suunnittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV1100-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

72 % Lähiopetus, 28 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Arto Riihinen

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS22S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Suoritettuasi tämän opintojakson olet oppinut metsätilan yrittäjämäisen omistuksen ja hallinnon perusteet.

Opintojakson osaamiset
-metsätalousosaaminen
-toimintaympäristöosaaminen
-liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat määritellä metsäsuunnitelman sisällön ja käyttötarkoituksen ja tiedät metsätilan hallinnointiin tarjolla olevia sähköisiä palveluja ja paikkatietoaineistoja. Osaat kuvata puukaupan ja sen kilpailutusprosessin, ymmärrät metsätilan arvolaskelmia ja tunnet metsätilan kaupan pääpiirteet. Osaat tulkita metsätalouden kannattavuuslaskelmia ja osaat kuvata metsätilan hallinnoinnin perusteet.

Sisältö

-metsäsuunnitelma, kartat ja paikkatietoaineistot
-metsätilakauppa ja metsän arvon määritys
-puukauppa
-metsätalouden kannattavuus
-metsänomistajapalvelut ja -organisaatiot
-metsätilan hallinnointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Metsänhoidon suositukset: https://metsanhoidonsuositukset.fi;
Sved, J. & Koistinen, A. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen, työopas. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

Opetusmenetelmät

Luennot, maastoretki, harjoitustyöt, verkko-opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi suorittaa oppimistehtäviä myös omalle metsätilalleen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja kaksi tentin uusintakertaa sovitaan opintojakson aloitustunnilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 28 h, virtuaaliopiskelu 41 h, harjoitustyöt 60 h, itsenäinen työskentely 50 h. Yhteensä 189 h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu pääosin oppimistehtäviin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1):
Osaat määritellä metsäsuunnitelman sisällön ja käyttötarkoituksen ja osaat luetella metsätilan hallinnoinnissa hyödynnettäviä sähköisiä palveluja ja paikkatietoaineistoja. Osaat kuvata puukauppaprosessiin perusteet ja tiedät puukaupan kilpailuttamisen. Ymmärrät metsän arvolaskelmia ja tiedät metsätilan kaupan pääpiirteet. Osaat tulkita kannattavuuslaskelmia, tunnet metsänomistajan toimintaympäristön ja osaat kuvata metsätilan hallinnoinnin perusteet. Harjoitustyöt on palautettu, mutta ne sisältävät puutteita.

Tyydyttävä (2):
Tunnistat tarvittavat toimenpiteet metsäsuunnitelmasta ja osaat verrata, miten metsäsuunnitelma ja sähköiset palvelut ja paikkatietoaineistot soveltuvat metsätilan hallinnointiin. Osaat selittää puukauppaprosessin ja vertailla puukaupan kilpailutustapoja. Osaat tulkita metsän arvolaskemia ja tunnet metsätilojen kaupankäynnin. Kykenet laskemaan metsätalouden kannattavuuden. Tunnet metsänomistajalle tarjolla olevia palveluita, tunnet toimintaympäristön kehityksen ja metsätilan hallinnointivaihtoehdot. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3):
Osaat hallinnoida metsätilaa metsäsuunnitelman, paikkatietoaineiston ja muiden sähköisten palvelujen avulla. Osaat tehdä ja kilpailuttaa puukaupan ja osaat laskea puukauppatarjousten taloudellisen lopputuloksen. Osaat määrittää metsän arvon. Pystyt arvioimaan metsätilan kaupan kannattavuutta ja osaat vertailla metsätalouden investointien kannattavuutta. Osaat hyödyntää metsänomistajalle tarjolla olevia palveluita ja tunnet toimintaympäristön kehityksen. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina ja ne on dokumentoitu oppimateriaalia soveltaen.

Kiitettävä (4):
Osaat päivittää metsäsuunnitelmaa ja käyttää sitä ja paikkatietoaineistoja ja muita sähköisiä palveluja päätöksenteon tukena metsätilan hallinnoinnissa ja vaihtoehtoisten toimintatapojen määrittelyssä. Osaat toimia puukauppaprosessissa aktiivisesti ja itsenäisesti metsänomistajan roolissa ja osaat tulkita puukauppatarjouksia. Osaat laskea metsän arvon, osaat tulkita metsätilan hinta-arvioita ja osaat tehdä metsätilan kaupan. Kykenet hallinnoimaan metsätilaa ja kehittämään metsätalouden kannattavuutta tarjolla olevia palveluita hyödyntäen ja toimintaympäristön muutokset huomioiden. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina ja ne on dokumentoitu monipuolisia lähteitä soveltaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5):
Osaat johtaa metsätilan toimintaa yrittäjämäisesti metsäsuunnitelmia, paikkatietoaineistoja ja metsänomistajapalveluita hyödyntäen, kannattavuudesta huolehtien ja omia tavoitteitasi toteuttaen. Osaat soveltaa tietojasi puukauppaprosessissa ja tulkita puukauppatarjousten osatekijöiden vaikutusta taloudelliseen lopputulokseen. Hallitset metsän arvon laskennan ja metsätilan kaupan. Osaat ennakoida ja varautua toimintaympäristön muutoksiin. Harjoitustyöt on palautettu tehtävänannon mukaisina ja ne on dokumentoitu virheettömästi ja kattavasti monipuolisia lähteitä soveltaen.

Esitietovaatimukset

Tunnet metsikön uudistamisen ja kasvatuksen perusteet ja menetelmät sekä metsien kasvupaikkaluokituksen pääpiirteissään.