Siirry suoraan sisältöön

Kehittyvä metsätalous ja puunjalostus (3 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV1200-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

01.01.2025 - 18.05.2025

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Arto Riihinen
 • Tero Vesisenaho

Ryhmät

 • LMS21S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS22S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS23KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS22KM
  Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Suoritettuasi tämän opintojakson osaat hyödyntää metsää monipuolisesti ja osaat tuottaa puupohjaisia raaka-aineita erilaisiin lopputuotteisiin.

Opintojakson osaamiset
-metsätalousosaaminen
-ympäristöosaaminen
-toimintaympäristöosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tiedät metsän ja puun monipuolisia käyttötapoja ja miten laadukasta puuta tuotetaan haluamaasi käyttötarkoitukseen. Tiedät valitsemasi metsään liittyvän tuotteen tai palvelun markkinat ja ansaintamahdollisuudet ja tiedät, mitä palvelun tai tuotteen raaka-aineen tuotanto edellyttää metsänomistajalta ja metsänhoidolta.

Sisältö

-puun ominaisuudet ja käyttö raaka-aineena
-uudet metsän tuotteet ja palvelut
-tuotteiden tuotantoteknologia
-lopputuotteiden kaupallinen potentiaali

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Karvonen, R., 2022. Kuusenkerkistä koivunmahlaan. Tapio; myös e.kirjana JAMKin kirjastossa
-https://www.biotalous.fi/
-https://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/wood-based-solutions-from-finland
-https://www.uusipuu.fi/
-https://www.metsakeskus.fi/fi/metsasta-monituotebisnesta-hankkeen-materiaalit
-Luonnontuotealan toimintaohjelma: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/229380/Raportteja145.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Opetusmenetelmät

Projektityö, yritysvierailut, luennot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään metsän ja puun käyttöön liittyvä projektityö opiskelijan valitsemasta aiheesta ja tehdään opettajan järjestämiä yritysvierailuja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopeus 20 h
Projektityö 40 h
Itsenäinen työskentely 21 h

Sisällön jaksotus

Lähiopetus:
- Kontakti 1: ohjeistus, johdanto, ryhmäytyminen ja projektitöiden käynnistys
- Kontakti 2: yritysvierailut, 8 h
- Kontakti 3: ohjaustunnit
- Kontakti 4: projektitöiden esittelyseminaari

Läsnäolo kaikilla neljällä lähiopetuskerralla on erittäin suotavaa. Yritysvierailuista poissa oleva laatii korvaavan tehtävän, Ryhmässä laadittava projektityö on raportoitava ja tulokset on esiteltävä seminaaripäivänä.

Lisätietoja opiskelijoille

Projektityön esittely, itsearviointi ja vertaisarviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1):
Tiedät jatkojalostukseen sopivia metsäperäisiä raaka-aineita ja niistä jalostettavia lopputuotteita. Tiedät valitsemasi palvelun tai lopputuotteen raaka-aineen perusominaisuudet sekä tuotannon ja markkinoiden pääpiirteet. Pystyt laatimaan esityksen valitsemastasi lopputuotteesta tai palvelusta.

Tyydyttävä (2)
Ymmärrät jatkojalostukseen sopivien metsäperäisten raaka-aineiden jalostusmahdollisuuksia lopputuotteiksi. Tiedät valitsemasi palvelun tai lopputuotteen raaka-aineen ominaisuudet, tuotantotavat ja markkinat. Pystyt laatimaan tehtävänannon mukaisen esityksen valitsemastasi lopputuotteesta tai palvelusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3):
Osaat valita jatkojalostukseen sopivia metsäperäisiä raaka-aineita lopputuotteisiin. Tunnet valitsemasi palvelun tai lopputuotteen raaka-aineen ominaisuudet ja tuotantotavat ja osaat arvioida markkinoita. Pystyt laatimaan tehtävänannon mukaisen esityksen valitsemastasi lopputuotteesta tai palvelusta lähdemateriaalia hyödyntäen.

Kiitettävä (4):
Osaat ideoida jatkojalostukseen sopivien metsäperäisten raaka-aineiden tuotantoa. Tunnet syvällisesti valitsemasi palvelun tai lopputuotteen raaka-aineen ominaisuudet ja tuotantotavat ja osaat arvioida markkinoita. Pystyt laatimaan tehtävänannon mukaisen esityksen valitsemastasi lopputuotteesta monipuolista lähdemateriaalia hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5) :
Osaat kehittää jatkojalostukseen sopivien metsäperäisten raaka-aineiden tuotantoa. Osaat kattavasti valitsemasi palvelun tai lopputuotteen raaka-aineen ominaisuudet, tuotantotavat ja osaat arvioida realistisesti markkinoita. Pystyt laatimaan tehtävänannon mukaisen virheettömän esityksen valitsemastasi lopputuotteesta tai palvelusta runsasta ja monipuolista lähdemateriaalia hyödyntäen.