Skip to main content

Ympäristönhoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSV0700-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Tarja Stenman
 • Arto Riihinen

Ryhmät

 • LMS22S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • LMS23KM
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • 05.09.2024 08:15 - 11:45, Ympäristönhoito LMSV0700-3002
 • 19.09.2024 08:15 - 11:45, Ympäristönhoito LMSV0700-3002 - Maastokerta
 • 03.10.2024 08:15 - 11:45, Ympäristönhoito LMSV0700-3002
 • 24.10.2024 08:15 - 11:45, Ympäristönhoito LMSV0700-3002
 • 07.11.2024 08:15 - 11:45, Ympäristönhoito LMSV0700-3002
 • 21.11.2024 08:15 - 11:45, Ympäristönhoito LMSV0700-3002
 • 04.12.2024 08:15 - 11:45, Ympäristönhoito LMSV0700-3002

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla perehdyt maa- ja metsätalouden ympäristönhoitomenetelmiin. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö- ja maaperävaikutuksia sekä kykenet arvioimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Tunnet kosteikkojen vaikutusmekanismit sekä kosteikkosuunnittelun perusteet.

Opintojakson osaamiset
Ympäristöosaaminen
Maatalousosaaminen
Metsätalousosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Pystyt toimimaan asiantuntijana maa- ja metsätalouden ympäristökysymyksissä ja osaat suunnitella ympäristönsuojelu ja -hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Tiedät kosteikkojen merkityksen maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Tunnet kosteikkosuunnittelun perusteet.

Content

Kasvinviljelyn, kotieläintalouden ja metsätalouden ympäristönhoito
Luonnon monimuotoisuuden suojelu
Kosteikkojen vaikutusmekanismit ja kosteikkosuunnittelun perusteet
Maisemanhoito
Vesien ja maaperän suojelu

Learning materials and recommended literature

Materiaalit opintojakson moodle-työtilassa.

Teaching methods

Luennot, oppimistehtävät, maastoretket, itsenäinen opiskelu.

Student workload

Luennot 20h, oppimistehtävät 70h, maastoretket 8h, itsenäinen opiskelu 37h.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Osaat suunnitella maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja -hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Tiedät kosteikkojen merkityksen maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Tunnet kosteikkosuunnittelun perusteet.

Tyydyttävä 2
Osaat suunnitella maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja –hoitotoimia. Ymmärrät maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä-ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Ymmärrät kosteikkojen merkityksen maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnonmonimuotoisuuden edistämisessä. Ymmärrät kosteikkosuunnittelun perusteet.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja soveltaa maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja –hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan ja soveltamaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Osaat soveltaa tietoa kosteikkojen merkityksestä maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnonmonimuotoisuuden edistämisessä. Osaat soveltaa kosteikkosuunnittelun perusteita käytäntöön.

Kiitettävä 4
Osaat suunnitella ja analysoida maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja –hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuiotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan ja analysoimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia. Osaat analysoida tietoa kosteikkojen merkityksestä maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnonmonimuotoisuuden edistämisessä. Osaat soveltaa kosteikkosuunnittelun perusteita käytäntöön.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Osaat suunnitella maa- ja metsätalouden ympäristönsuojelu ja –hoitotoimia. Tunnet maaseutuelinkeinojen vesistö-, maaperä- ja monimuotoisuusvaikutuksia sekä kykenet arvioimaan ja analysoimaan valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta ja vaikutuksia myös kriittisesti. Osaat arvioida tietoa kosteikkojen merkityksestä maa- ja metsätalouden vesiensuojelussa sekä luonnonmonimuotoisuuden edistämisessä. Osaat soveltaa kosteikkosuunnittelun perusteita käytäntöön.