Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu 1 (10 op)

Toteutuksen tunnus: TLZNW100-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.01.2024 - 17.11.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 200

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Henri Kervola

Ryhmät

 • TLS23KMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS20KM
  Logistiikka
 • TLS23SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS24KMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS21KMM
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS22KMM
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TLS22SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Harjoittelun 1 teemana on työelämän käytänteet ja työturvallisuus. Osaamistavoitteena on, että opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä, ymmärtää työelämän yleiset toimintatavat sekä
tunnistaa työhön liittyvät turvallisuusvaatimukset ja osaa huomioida ne omassa työssään.

Sisältö

Harjoittelujakson suorittaminen tarkoittaa työjaksoa työpaikalla sekä työtehtävien ja oppimistavoitteiden raportoimista koululle. Harjoitteluun tarvittavan työjakson kesto tulee olla vähintään 7 kalenteriviikkoa, kun kyseessä on kokoaikainen työ viisi päivää viikossa. Harjoitteluun hyväksytään laajasti kaikki logistiikka-alan työtehtävät eikä työpaikalle ole määritelty erityisvaatimuksia. Lisäksi ensimmäiseen harjoitteluun hyväksytään myös muut kuin logistiikka-alan työtehtävät. Ensimmäisen harjoittelun voi myös hyväksi lukea aiemmalla työkokemuksella, jota opiskelijalle on kertynyt ennen opintojen aloittamista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Laadittu harjoitteluraportti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytyn raportin tulee vastata raportointiohjetta.

Esitietovaatimukset

--