Siirry suoraan sisältöön

Agrologin fysiikka ja kemia (4 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB1300-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 19.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Tuija Manerus

Ryhmät

  • LMS24KM
    Maaseutuelinkeinot (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla perehdyt keskeisiin maatalousteknologiaan liittyviin fysikaalisiin suureisiin. Opiskelet kasvien ja eläinten ravitsemuksen kannalta keskeistä epäorgaanista ja orgaanista kemiaa.

Opintojakson osaamiset
Luonnontieteiden osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet maatalousteknologian kannalta keskeiset fysiikan suureet ja osaat peruslaskut. Tunnet kasvien ja eläinten ravitsemuksen sekä vesiekologian kannalta keskeiset epäorgaanisen ja orgaanisen kemian perusteet.

Sisältö

Nopeus, kiihtyvyys, virtaus, voima, paine, momentti, työ, teho, energia ja hyötysuhde
Suolat, hapot, emäkset, valkuaisaineet, hiilihydraatit, rasvat
Ravinteet, rauta, alumiini ja pH vesiekosysteemissä

Aika ja paikka

29.8 - 29.11.2024 verkko-opiskelu, tentit luokassa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaalit saatavilla moodlessa
Fysiikka: Agroteknologian perusteita Jukka Ahokas ja Mikko Hautala
Kemia: luentomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, demonstraatiot, laskuharjoitukset, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Fysiikan tentti 11.10.2024
Kemian tentti 29.11.2024

Uusintatenteistä sovitaan myöhemmin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 h
Verkko-opetus 24 h
Itsenäinen opiskelu, fysiikan laskuharjoitukset ja kemian verkkotehtävät 80 h
Tentit 4 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arvosana muodostuu fysiikan ja kemian tenttien ja harjoitustöiden yhteenlaskettujen pisteiden perusteella:

Fysiikka minimi 25p max 50p, osion arviointi muodostuu tentistä 30p ja tehtävistä 20p
Kemia minimi 25p max 50p, osion arviointi muodostuu tentistä 30p ja tehtävistä 20p

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet fysiikan ja kemian keskeiset käsitteet maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät fysiikan ja kemian keskeiset käsitteet maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat soveltaa fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.

Kiitettävä 4
Osaat soveltaa ja analysoida fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä maatalousteknologian, kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kannalta.