Siirry suoraan sisältöön

Agrologin matematiikka (4 op)

Toteutuksen tunnus: LM00CB94-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Laura Vertainen

Ryhmät

  • LMS24SM
    Maaseutuelinkeinot (AMK)
  • ZJALMS24SM
    Avoin amk, Maaseutuelinkeinot, Monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla kertaat matematiikan perusteita ja opit ratkaisemaan matemaattisia ongelmia. Opintojakson suoritettuasi pystyt soveltamaan oppimaasi opintojaksojen matemaattisissa harjoitustehtävissä sekä työelämän eri tilanteissa. Tunnet joitain tilastollisia perusmenetelmiä ja osaat tulkita sekä soveltaa niiden tarjoamaa tilastollista informaatiota.

Opintojakson osaamiset

Luonnontieteet ja ympäristöosaaminen:
-pystyt soveltamaan biologiaa, matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa maaseutuelinkeinojen soveltavissa tehtävissä
Ennakoiva kehittäminen:
-ratkaiset ongelmatilanteita luovasti ja uudistat toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.

Opintojakson osaamistavoite

Tunnet matematiikan osa-alueita ja osaat soveltaa matemaattisia perusmenetelmiä yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen. Osaat kuvata sanallia, työelämälähtöisiä, matemaattisia ongelmia matematiikan kielellä ja ratkaista niitä. Tunnet tilastollisia menetelmiä ja osaat tulkita niiden tarjoamaa informaatiota.

Sisältö

Laskennan välineet ja työtavat
Yhtälöiden muodostaminen ja käsittely
Geometria ja trigonometria
Prosenttilasku ja sen sovellukset
Kerrannaisluvut, potenssit ja logaritmit
Pinta-alat ja tilavuudet
Tilastollisten menetelmien perusteita

Opetusmenetelmät

Lähikontakti ja verkkoluennot, itsenäinen opiskelu, laskuharjoitukset, harjoitustehtävät

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Korvaava tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 h
Lähikontaktiopetus 20 h
Kontaktiopetus verkossa 20 h
itsenäinen opiskelu ja harjoitukset verkko-oppimisympäristössä 68 h

Lisätietoja opiskelijoille

Tentti ja laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet matemaattiset peruslaskutoimitukset ja osaat ratkaista yksinkertaisia perustehtäviä matematiikan eri osa-alueilta.

Tyydyttävä 2
Osaat matemaattiset peruslaskutoimitukset ja osaat ratkaista yksinkertaisia perustehtäviä matematiikan eri osa-alueilta. Osaat soveltaa joitain niistä alan matemaattisiin perusongelmiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat matemaattiset peruslaskutoimitukset ja osaat ratkaista perustehtäviä matematiikan eri osa-alueilta sekä soveltaa niitä joihinkin alan matemaattisiin perusongelmiin.

Kiitettävä 4
Osaat hyvin matemaattiset peruslaskutoimitukset ja osaat ratkaista perustehtäviä matematiikan eri osa-alueilta sekä soveltaa niitä alan matemaattisiin perusongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat sujuvasti matemaattiset peruslaskutoimitukset ja osaat ratkaista perustehtäviä matematiikan eri osa-alueilta sekä soveltaa niitä taitavasti alan matemaattisiin perusongelmiin.