Siirry suoraan sisältöön

Agrologin fysiikka ja kemia (4 op)

Toteutuksen tunnus: LM00CB95-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

01.01.2025 - 18.05.2025

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

25 % Lähiopetus, 75 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Laura Vertainen

Ryhmät

  • LMS24SM
    Maaseutuelinkeinot (AMK)
  • ZJALMS24SM
    Avoin amk, Maaseutuelinkeinot, Monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla perehdyt keskeisiin maatalousteknologiaan liittyviin fysikaalisiin suureisiin. Opiskelet kasvien ja eläinten ravitsemuksen kannalta keskeistä epäorgaanista ja orgaanista kemiaa. Opintojakso antaa fysiikan ja kemian perustaidot ammatillisia aineita varten.

Opintojakson osaamiset

Luonnontieteet ja ympäristöosaaminen:
-pystyt soveltamaan biologiaa, matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa maaseutuelinkeinojen soveltavissa tehtävissä.

Opintojakson osaamistavoite

Tunnet maatalousteknologian kannalta keskeiset fysiikan suureet ja pystyt laskemaan fysiikan peruslaskuja. Tunnet kasvien ja eläinten ravitsemuksen kannalta keskeiset epäorgaanisen ja orgaanisen kemian perusteet.

Sisältö

Fysiikan suureet: Nopeus, kiihtyvyys, virtaus, voima, paine, momentti, työ, teho, energia ja hyötysuhde

Kemian perusteet: Alkuaineet, kemialliset yhdisteet, reaktioyhtälöt, ravintoaineet (proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat), kasviravinteet, happamuus ja emäksisyys. Kemikaalit ja kemialliset liuokset.

Opetusmenetelmät

Luennot, demonstraatiot, laskuharjoitukset
Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

108 h
Lähikontakti ja demonstraatiot 20 h
Ohjatut harjoitukset verkossa 20 h
Itsenäinen opiskelu ja laskuharjoitukset 68 h

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitustyöt
Tentti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet keskeiset fysiikan suureet ja osaat laskea yksinkertaisia fysiikan laskuja. Tunnet kasvinviljelyn ja kotieläintuotantoon liittyviä kemian käsitteitä.

Tyydyttävä 2
Tunnet ja ymmärrät keskeiset fysiikan suureet ja osaat laskea fysiikan laskuja. Ymmärrät kasvinviljelyyn ja kotieläintuotantoon liittyviä kemian käsitteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät keskeiset fysiikan suureet ja osaat soveltaa niitä fysiikan laskussa. Ymmärrät ja osaat soveltaa kemiaa kasvinviljelyssä ja kotieläintuotannossa.

Kiitettävä 4
Osaat soveltaa ja analysoida fysiikan suureita ja soveltaa niitä fysiikan laskuissa. Osaat soveltaa ja analysoida kasvinviljelyyn ja kotieläintuotantoon liittyvää kemiaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset fysiikan suureet ja laskut, osaat soveltaa ja analysoida fysiikan suureita ja niihin liittyviä laskuja. Hallitset kasvinviljelyyn ja kotieläintuotantoon liittyvän kemian.