Siirry suoraan sisältöön

3D-mallinnus (6 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0560-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

6 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sami Koponen
 • Antti Henell

Ryhmät

 • TKN23SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN24VSDD
  Konetekniikka (AMK), DD
 • TKN24VS
  Konetekniikka (AMK), vaihto-opiskelu/Exchange studies
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 27.08.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 28.08.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 03.09.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 04.09.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 10.09.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 11.09.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 17.09.2024 12:45 - 15:15, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 18.09.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 24.09.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 25.09.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 01.10.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 02.10.2024 12:15 - 13:45, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 08.10.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 09.10.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 22.10.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 23.10.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 29.10.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 30.10.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 05.11.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 06.11.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 12.11.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 13.11.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 19.11.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 20.11.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 26.11.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 27.11.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 03.12.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 04.12.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 10.12.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 11.12.2024 12:15 - 13:45, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 17.12.2024 11:30 - 14:00, 3D Modeling TKKP0560-3005
 • 18.12.2024 11:30 - 13:00, 3D Modeling TKKP0560-3005

Tavoitteet

3D-mallinnuksen osaaminen on edellytys suunnitteluun ja simulointiin. Pystyt suunnittelemaan kolmiulotteisesti haluamasi kappaleen käyttäen solidi- ja pintamallinuksen komentoja, sekä laatia 2D piirustukset 3D-malleistasi. Osaat mallintaa ohutlevyosia sekä hyödyntää skeleton- ja parametrisen mallinnuksen etuja sekä kokoonpanojen mekanismien käytön. Opiskelija osaa käyttää nimike- ja tuotetietohallinnan ohjelmistoa.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät erilaiset 3D-mallinnustekniikat sekä rakennepuun ja sen hierarkian käytön. Voit liittää konnenpiirustuksen kuvia raportteihin ja tehtäviin sekä tiedät kuinka hyödynnetään 3D-tulsotusta.
Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa 3D-mallinnuksen periaatteita erilaisten tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Ymmärrät, miten 3D-tulostettava kappale tulee suunnitella.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät, että kustannukset syntyvät jo mallinnus- ja suunnitteluvaiheessa. Hyvin mallinnettu tuote on helposti muokattavissa, jos lähtöarvot muuttuvat.

Sisältö

3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta. Parametrisointi sekä malli että kokoonpanotasolla.

Aika ja paikka

Syyslukukausi
Kontaktitunnit pääkapuksella,
Mahdollisuus osallistua webinaareihin. Webinaareihin osallistuminen edellyttää toimivaa kameraa, kuulokkeita ja mikrofonia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali. Catia manuaalit
Tekniikan taulukkokirja, Valtanen E, Genesis-kirjat Mikkeli, 23 painos 2022. ISBN 978-952-9867-48-6
Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy, Helsinki, 2024. ISBN 978-952-67419-4-9

Opetusmenetelmät

Luennot, videoluennot ja -esimerkit. Tehtävien ratkaisuun he voivat käyttää apunaan videoituja esimerkkejä tai teorialuentoja. Tehtäviä voidaan ratkoa yksilöittäin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Mahdolliset ryhmätyöt määritetään erikseen.
Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Catia mallinnus ohjelman hyvä osaaminen mahdollistaa työskentelyn Valmetilla ja useissa insinööritoimistoissa. Kurssille pyritään saamaan teollisuudesta tulevia harjoitustöitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinaista tenttiä ei ole. Sen korvaa valvottu Catia harjoitustyö, joka arvio oppilaan taitoja mallintaa ja tuottaa 2D-piirustuksia. Kyseinen harjoitustyö on aika rajoitteinen ja siinä pitää pystyä soveltamaan aiemmin opittuja koneenpiirustuksen sääntöjä ja standardeja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Muulla tavalla hankitun osaamisen opinnollistaminen sovitaan opinjakson opettajan kanssa tapauskohtaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 63 h
Videoidut harjoitukset 51 h
Itsenäinen työskentely 51 h
Yhteensä 165 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perusteena on palautettavat harjoitustyöt ja niissä vaadittavien kriteerien täyttyminen.

3 viikon säännön mukaan opintojaksolle ilmoittautuneet poistetaan toteutukselta, jos he eivät ole suorittaneet aloituksen yhteydessä informoitua tehtävää.
Yksi arvoitava harjoitustyö on Catia mallinnus, joka arvio oppilaan taitoja mallintaa ja tuottaa 2D-piirustuksia. Kyseinen harjoitustyö on aika rajoitteinen ja siinä pitää pystyä soveltamaan aiemmin opittuja koneenpiirustuksen sääntöjä ja standardeja.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä ja tarkastettavista harjoitustöistä. Arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti vuodessa tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian. Pystyt mallintamaan 3D-kappaleita ja laatimaan 2D- piirustuksia mallista sekä ymmärrät niiden sisällön.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian. Osaat tuottaa itsenäisesti 3D-malleja, joiden rajoitteet ovat perustellusti valittuja sekä 2D-piirustuksia, joiden avulla on mahdollista valmistaa kappale.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Osaat tuottaa työohjeeksi soveltuvia yksikäsitteisiä piirustuksia 3D-malleista ja kokoonpanoista. Osaat käyttää monipuolisesti ja itsenäisesti kurssilla opetettuja mallinnusohjelmien komentoja sekä tunnet projektiaikataulutuksen ja PDM järjestelmän merkityksen suunnittelussa. Sinulla on taito soveltaa edellä mainittuja myös itsenäisesti mallintaessa kappaleita.

Kiitettävä (4): Osaat 3D-mallinnuksen ja osaat soveltaa komentoja kriittisesti tyypillisten konepaja tuotteiden mallinnuksessa. Löydät itsenäisesti joitakin erilaisia tapoja mallintaa kuin mitä on opintojaksolla esitetty ja hallitset eri mallinnustekniikkojen käytön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Osaat soveltaa 3D-mallinnuksen eri ominaisuuksia kriittisesti vaativien tuotteiden mallinnuksessa ja 2D-dokumentit ovat lähes virheettömiä. Löydät itsenäisesti erilaisia tapoja mallinukseen ja hallitset eri mallinnustekniikoiden käytön ja sovellat niitä käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot.