Siirry suoraan sisältöön

Digitalisaatio logistiikassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YL00CK82-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Logistiikka (YAMK)

Opettaja

 • Eero Aarresola
 • Ville Karjalainen

Ryhmät

 • ZJAYLO24S1
  Avoin amk, Logistiikka, Monimuoto
 • YLO24S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • 30.11.2024 08:30 - 15:00, Digitalisaatio logistiikassa YL00CK82-3001
 • 13.12.2024 12:00 - 15:00, Digitalisaatio logistiikassa YL00CK82-3001

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Viime vuosien aikana on syntynyt käsite BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) kuvaamaan erilaisten kriisien sävyttämää maailmaa. Kuinka tämäntyyppinen maailma ja toimintaympäristö näyttäytyy logististen linssien läpi? On selvää, että meidän tulee ajatella sekä toimia toisin kuin mihin olemme aiemmin tottuneet. Logistinen kilpailukyky näyttäytyy ja rakentuu uudella tavalla, johon meillä on oltava uudenlaiset rakennuspalikat olemassa. Digitaalisuus ja ennen kaikkea sen oikeanlainen hyödyntäminen näyttelee keskeistä roolia. Tällä opintojaksolla ymmärryksesi logistiikan roolista tulevaisuuden kilpailukyvyn rakentajana vahvistuu ja oivallat mitä sinun tulee ottaa huomioon mahdollistaaksesi menestyksen myös jatkossa.

Opintojakson osaamiset:
Ennakoiva kehittäminen: tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja, osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus: osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia
Toimitusketjun hallinta: osaa etsiä toimitusketjun hallintaan liittyvät uudet teknologiat ja hyödyntää niitä

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät kuinka logistiikka toimintona on muuttunut ja tulee muuttumaan digitaalisen murroksen seurauksena. Tunnistat logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet sekä sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla.

Sisältö

Opintojakson keskeinen sisältö:

- Digitalisaatio ilmiönä
- Digitaalinen murros logistiikassa
- Logistinen kilpailukyky
- Uudet teknologiat logistiikassa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodle- ja luentomateriaalit
Tieteelliset artikkelit

Opetusmenetelmät

Luennot ja työpajatyöskentely etä- ja kontaktipäivillä.
Case stydy -työskentely/opetus etä- ja kontaktipäivillä.
Oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla vierailee luennoitsijoita työelämästä.
Opintojakson oppimistehtävät ovat luonteeltaan työelämää kehittäviä/tutkivia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei järjestetä tenttejä.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys toteutuu opintojaksolla KV -artikkelien käyttämisenä opetusmateriaalina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etä- ja kontaktiluennot 20 h
Oppimistehtävät 70 h
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 45 h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin. Osaaminen osoitetaan oppimistehtävissä, joita on opintojaksolla kaksi - kolme.
Kaikki oppimistehtävät on suoritettava hyväksytysti ja ne arvioidaan asteikolla (0-5). Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvosta.

Myöhässä palautetun oppimistehtävän maksimiarvosana on 80% alkuperäisestä. Läsnäolo etä- ja kontaktipäivillä on pakollinen - mahdollinen poissaolo korvataan erillisellä lisätehtävällä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Ymmärrät kuinka logistiikka toimintona on muuttunut ja tulee muuttumaan digitaalisen murroksen seurauksena. Tunnistat logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet sekä sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla.

Tyydyttävä 2: Ymmärrät kuinka logistiikka toimintona on muuttunut ja tulee muuttumaan digitaalisen murroksen seurauksena. Tunnistat logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Ymmärrät kuinka logistiikka toimintona on muuttunut ja tulee muuttumaan digitaalisen murroksen seurauksena. Tunnistat digitalisaation vaikutukset sekä vaatimukset oman organisaation toimintaan. Tunnistat logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta.

Kiitettävä 4: Ymmärrät kuinka logistiikka toimintona on muuttunut ja tulee muuttumaan digitaalisen murroksen seurauksena. Tunnistat digitalisaation vaikutukset sekä vaatimukset oman organisaation toimintaan sekä kykenet tekemään perusteltuja kehittämisehdotuksia. Tunnistat logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Ymmärrät kuinka logistiikka toimintona on muuttunut ja tulee muuttumaan digitaalisen murroksen seurauksena. Tunnistat digitalisaation vaikutukset sekä vaatimukset oman organisaation toimintaan sekä kykenet tekemään perusteltuja kehittämisehdotuksia. Tunnistat logistiikan osalta uudet teknologiat, niiden mahdollisuudet ja sovellettavuuden käytäntöön yleisellä tasolla sekä oman organisaation näkökulmasta. Ymmärrät kuinka toimivalla logistiikalla on mahdollista rakentaa tulevaisuuden kilpailuetua omalle organisaatiolle.