Siirry suoraan sisältöön

Sähkötekniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TS00CC28-3002

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

01.06.2024 - 31.08.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 50

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Bachelor's Degree Programme in Automation and Robotics

Opettaja

 • Ari Latvala
 • Olli Väänänen

Ryhmät

 • TTKJ24KTUUL
  Tuulivoimaosaamisesta kilpailukykyä vihreässä siirtymässä
 • 03.06.2024 17:00 - 18:30, Sähkötekniikan perusteet TS00CC28-3002
 • 12.08.2024 17:00 - 18:30, Sähkötekniikan perusteet TS00CC28-3002

Tavoitteet

Tutustut sähkötekniikan perussuureisiin ja lainalaisuuksiin sekä opit soveltamaan niitä yksinkertaisiin tasa- ja vaihtosähköpiirien laskuihin. Tällä opintojaksolla opittuja asioita tarvitaan useilla seuraavilla sähkötekniikkaa käsittelevillä opintojaksoilla.

EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista. Ymmärrät vastuksen, kelan ja kondensaattorin toiminnan osana sähköpiiriä sekä vaihtosähkön tehokäsitteet ja resonanssi-ilmiön merkityksen.

Sisältö

sähkösuureet
symbolit ja piirrosmerkit
tasasähkön ja vaihtosähkön perusteet
vaihesiirto
impedanssisuureet ja tehot
kuorman sekä lähteen käsittely piirin osana
vastus, kela ja kondensaattori
resonanssi-ilmiö
silmukkamenetelmä tasasähköpiireissä
kolmivaihejärjestelmän perusteet

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena Moodlessa.
Opintojaksoon sisältyy seuraavia tehtäviä:
Aloituskysely
Viikkotehtävät
Verkkotentti
Oppimisen tueksi järjestetään kaksi erillistä webinaaria.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti opintojakson lopuksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aloituskysely 1 h
Materiaalien opiskelu 45 h
Tehtävien tekeminen 70 h
Webinaareihin osallistuminen 4 h
Tenttiin valmistautuminen 13 h
Verkkotentti 2 h
Yht. 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suorittamiseen hyväksytyllä arvosanalla vaaditaan, että:
-viikkotehtävät
-tentti
ovat suoritettu hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnet sähkötekniikan tärkeimmät lait. Pystyt suorittamaan yksinkertaisia sähköpiirien laskutoimituksia.

Tyydyttävä 2: Tunnet sähkötekniikan perusperiaatteet. Osaat ratkaista yksinkertaisia sähköteknisiä ongelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Sinulla on tieto ja ymmärrys tasa- ja vaihtosähköpiirien keskeisestä teoriasta ja osaat soveltaa osaamistasi perusvirtapiirilaskuihin.

Kiitettävä 4: Sinulla on tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista ja osaat itsenäisesti soveltaa eri menetelmiä sähköteknisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Sinulla on vahva tieto ja ymmärrys sähkötekniikan luonnontieteellisistä ja matemaattisista periaatteista ja osaat hahmottaa kokonaisuuksia. Osaat soveltaa eri menetelmiä luovasti sähköteknisiin ongelmiin.

Esitietovaatimukset

Perusosaaminen matematiikasta (esim. ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisu) ja fysiikasta.