Siirry suoraan sisältöön

Sivuinstrumentti 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA69-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)
  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

  • Hanne Wirta

Ryhmät

  • KPD23S1
    Musiikkipedagogi (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi pystyt ilmaisemaan itseäsi sivuinstrumentilla luontevasti. Tunnistat instrumenttiosaamisesi tason sekä sen jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen sekä omaat valmiudet jatkuvaan oppimiseen sivuinstrumentillasi. Soitat tai laulat harjoittelemaasi ohjelmistoa tyylinmukaisuuteen pyrkien. Löydät yhteistyössä opettajasi kanssa teknistä tasoasi vastaavaa ja itsellesi sopivaa, kehittymisesi kannalta optimaalista ohjelmistoa. Asetat yhteistyössä opettajasi kanssa instrumenttiosaamisesi kannalta relevantteja tavoitteita. Ymmärrät kehittymisesi kannalta oikeiden harjoittelumenetelmien löytämisen tärkeyden ja alat opettajasi ohjauksessa harjoitella tarkoituksenmukaisesti. Osaat tarvittaessa koota ja käyttää yksinkertaista äänentoistolaitteistoa. Muistat ergonomian ja kuulonhuollon merkityksen ja alat hyödyntää niitä työskentelyssäsi.

Osaamiset: oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen, musiikillinen osaaminen

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet sivuinstrumenttisi tekniikan hallintaa, musiikin tyylikausien ja -lajien tuntemusta, ohjelmistoa, nuotinlukua, musiikillista luovuutta, tulkintaa, esiintymistä ja äänentoistolaitteiden käyttöä, mikäli se on tarvittavaa instrumentillesi esiintymistilanteessa.

Opetusmenetelmät

Ohjatut instrumenttitunnit, itsenäinen työskentely ja esiintymiset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vuosinäyttö opintojakson päättyessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen ja opettajan ohjauksessa tapahtuva työskentely 135 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Jatkuva ohjaavan opettajan palaute sekä itsearviointi, vuosinäyttö.

Opiskelijan oikeus instrumenttiopintoihin:

Opiskelijalla on oikeus opiskella kahta sivuinstrumenttia, mikäli voi saavuttaa molemmilla sivuinstrumenteilla sivuinstrumentin vaatimusten mukaisen tason. Opiskelijan instrumenttiopetus voidaan evätä, jos muut opinnot eivät etene opettajatutorin ja koulutuspäällikön kanssa sovitulla tavalla. Lukuvuoden aikana suoritettujen opintojen vähimmäismäärän tulee olla 40 op. Muussa tapauksessa seuraavan lukuvuoden instrumenttiopetus joutuu tarkasteluun.

EduFutura-lisäpaikat: Schildtin lukiolaiset. Lisätietoja JAMKin Kulttuurialan koulutuskoordinaattorilta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ilmaiset itseäsi sivuinstrumentillasi luontevasti tämänhetkisellä teknisellä ja musiikillisella osaamisellasi sekä tunnistat osaamisesi tason. Omaat valmiudet jatkuvaan oppimiseen sivuinstrumentillasi sekä tunnistat instrumenttiosaamisen jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen. Osaat hahmottaa tyylinmukaiset musiikilliset elementit ja soitat tai laulat harjoittelemaasi ohjelmistoa tyylinmukaisuuteen pyrkien. Asetat yhteistyössä opettajasi kanssa instrumenttiosaamisesi kannalta relevantteja tavoitteita. Osaat valita yhteistyössä opettajasi kanssa teknistä tasoasi vastaavaa ja itsellesi sopivaa, kehittymisesi kannalta optimaalista ohjelmistoa sekä asettaa instrumenttiosaamisesi kannalta relevantteja tavoitteita. Muistat ergonomian ja kuulonhuollon perusasiat ja hyödynnät niitä työskentelyssäsi.

Voit hakea hyväksilukua kurssiin ainoastaan kokonaisuutena.