Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu teollisuuden työtehtävissä (12 op)

Toteutuksen tunnus: TK00CG64-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.02.2024 - 17.11.2024

Ajoitus

08.02.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

12 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Petri Luosma
 • Arjo Forsman

Ryhmät

 • TKN22SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN23SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN20SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN21SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN21SB
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN20SA
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN20SM
  Konetekniikka
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN22SM
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN21SM
  Konetekniikka
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)

Tavoitteet

Opit käsittämään yrityksen työyhteisönä, osaat toimia sen jäsenenä sekä verkostoissa ja luoda työelämäyhteyksiä. tunnet työnhakuprosessin eri vaiheet ja osaat hyödyntää työkokemusta ura- ja opiskelusuunnitelmissa. Tiedät alallasi käytettäviä työvälineitä, työmenetelmiä, laitteita ja ohjelmistoja sekä tunnet keskeiset turvallisuusvaatimukset. Käsität teorian merkityksen käytännön työtehtävissä. Hallitset suulliset ja kirjalliset raportointitaidot.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Kyky valita ja käyttää tarkoituksenmukaisia laitteita, työvälineitä ja menetelmiä. Kyky yhdistää teoria ja käytäntö teknisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ymmärrys soveltuvista tekniikoista ja menetelmistä sekä niiden rajoituksista.

Monialainen osaaminen:
Osoittaa tietoisuutensa tekniikan soveltamisen terveydellisistä, turvallisuus- ja lakikysymyksistä ja vastuista, teknisten ratkaisujen sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista sekä sitoutumisesta tekniikan soveltamisen ammattietiikkaan, vastuuseen ja normeihin. Pystyy tunnistamaan riippumattoman elinikäisen oppimisen tarpeen ja kykenee myös sitoutumaan elinikäiseen oppimiseen.

Viestintä ja tiimityö:
Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään. Osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä. Kykenee huomioimaan erilaiset toimijat työskentelyssään ja toimimaan verkostoissa.

Sisältö

Kirjallinen ja suullinen viestintä sekä harjoittelu omalla koulutusalalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Olet tehnyt hyväksyttävästi oppimispäiväkirjan tai selvityksen hankituista osaamisista harjoittelun aikana. Olet myös toimittanut työtodistuksen harjoittelun ajalta.