Siirry suoraan sisältöön

Instrumenttipedagogiikka 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA80-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)
  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

  • Hanne Wirta

Ryhmät

  • KPD23S1
    Musiikkipedagogi (AMK)

Tavoitteet

Osaat soveltaa oppimiseen ja opetussuunnitelmatyöskentelyyn liittyvää tietoa käytännön opetustyössäsi. Tunnet oman pääinstrumenttisi perusteet ja niihin sisältyvät keskeisimmät ohjaus- ja arviointimenetelmät sekä taiteen perusopetuksen perusopintojen materiaalit ja osaat soveltaa näitä työskentelyssäsi. Osaat suunnitella ja toteuttaa opetustilanteita myös etäopetuksena. Osaat käyttää tarkoituksenmukaisia äänen ja videokuvan tallentimia opetuksessasi. Ymmärrät oppilaidesi yksilöllisiä oppimisprosesseja ja kykenet soveltamaan tietojasi ja taitojasi erilaisten oppilaiden oppimisen ohjaamisessa yksilöopetustilanteissa. Osaat arvioida omaa ja toisten pedagogista osaamista rakentavasti ja realistisesti. Ymmärrät opettajan ammattia koskevan etiikan. Osaat tuottaa oppimateriaalia verkko-oppimisympäristöön ja olet tutustunut omalle instrumentillesi tarjolla oleviin digitaalisiin oppimispeleihin.

Osaamiset: Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen, musiikin luovan tuottamisen osaaminen, oppimisen ohjaamisen osaaminen

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet instrumenttisi perusteiden ja tekniikan hallintaa sekä ergonomiaa. Perehdyt keskeisiin oppimateriaaleihin sekä ohjaus- ja arviointimenetelmiin, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja tavoitteisiin sekä erilaisten oppijoiden ohjaamiseen ja arviointiin. Opettelet tyypillisten yksilöopetustilanteiden suunnittelua, toteuttamista ja hallintaa opettajan ammattietiikkaa noudattaen myös etäopetuksessa. Käytät tarkoituksenmukaisia äänen ja videokuvan tallentimia opetuksessasi. Tuotat oppimateriaalia verkko-oppimisympäristöön sekä perehdyt omalle instrumentillesi saatavilla oleviin digitaalisiin oppimispeleihin. Seuraat ja vertaisarvioit muiden opiskelijoiden opetusharjoittelua sekä seuraat ammatissa toimivien opettajien opetusta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Instrumenttikohtainen kirjallisuus, opetettavan instrumentin ergonomian ja hallinnan fysiologiset perusteet, taiteen perusopetuksen perusopintojen laajan ja yleisen opetussuunnitelman perusteet, näytöt ja arvioinnin perusteet.

Opetusmenetelmät

Seminaarit, oppimistehtävät, ohjaustunnit, lautakuntatyöskentely, opetuksen seuraaminen, itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjaavan opettajan tunnit 10-20h, opetusharjoittelun seuraaminen ja vertaisarviointi vähintään 25h, seminaarit 10-20h, itsenäinen työskentely 40-50h, ammatissa toimivien opettajien opetuksen seuraaminen 15h, portfoliotyöskentely 5h, yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Ohjaavan opettajan arviointi, vertaisarviointi, itsearviointi, instrumenttipedagogiikan opintojakson päättävillä opetusnäyttö.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida itsenäisesti opetustunteja sekä omien oppilaidesi osaamista erilaisten oppijoiden yksilölliset oppimisprosessit huomioiden. Osaat suunnitella ja toteuttaa opetusta myös etäopetuksena. Kykenet arvioimaan omaa toimintaasi opetustilanteessa ja tuomaan esille kehittämiskohtia ja vahvuuksia sekä luomaan suunnitelman omien kehittämiskohteidesi vahvistamiseksi. Osoitat opetuksessasi kykeneväsi soveltamaan ammattieettistä työskentelyotetta. Osoitat vertaisarvioinnissa, että osaat antaa realistista ja rakentavaa palautetta muiden opiskelijoiden opetustyöstä. Osoitat oppimistehtävissäsi, että hallitset instrumenttisi perusteet, tekniikan sekä ergonomian ja musiikin perusopintojen keskeiset oppimateriaalit. Osaat käyttää tarkoituksenmukaisia äänen ja videokuvan tallentimia opetuksessasi, osaat tuottaa oppimateriaalia verkko-oppimisympäristöön ja olet tutustunut omalle instrumentillesi saatavilla oleviin digitaalisiin oppimispeleihin.

Esitietovaatimukset

Olet perehtynyt musiikkikasvatuksen perusteisiin. Tunnet musiikin oppimisen sekä opetustilanteiden vuorovaikutuksen keskeisiä periaatteita. Olet perehtynyt yleisellä tasolla musiikin opettamiseen ja musiikkipedagogin työhön ja omaat valmiudet viestintään ja työskentelyyn ryhmässä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaat käyttää verkko-oppimisympäristöjä opinnoissasi.