Siirry suoraan sisältöön

Oppiminen ja opetussuunnitelmat (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA76-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

19.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Mari Petäjä

Ryhmät

 • KPD23S1
  Musiikkipedagogi (AMK)
 • 16.09.2024 09:00 - 15:00, Oppiminen ja opetussuunnitelmat KP00BA76-3004
 • 07.10.2024 09:00 - 15:00, Oppiminen ja opetussuunnitelmat KP00BA76-3004
 • 04.11.2024 09:00 - 15:00, Oppiminen ja opetussuunnitelmat KP00BA76-3004
 • 18.11.2024 09:00 - 15:00, Oppiminen ja opetussuunnitelmat KP00BA76-3004
 • 09.12.2024 09:00 - 15:00, Oppiminen ja opetussuunnitelmat KP00BA76-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että saat teoreettisia perusteluja oman opetuksesi suunnitteluun.
Opintojaksolla tutustut erilaisiin oppimiskäsityksiin ja pedagogisiin lähtökohtiin. Ryhdyt rakentamaan omaa opetustyön käyttöteoriaasi niiden pohjalta.
Tutustut myös oman alan opetussuunnitelmiin ja käytät niitä opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana.
Lisäksi tutustut erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin ja käytät niitä oppimistehtävien tekemisessä.

Sisältö

Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys, erilaiset käsitykset oppimisesta opettajan käyttöteorian perustana.
Osaamisperusteisen opetussuunnitelman lähtökohdat ja opetussuunnitelmatyö
Tutkinnon perusteet ja osaamisperusteinen opetussuunnitelma
Opetussuunnitelmat taiteen perusopetuksessa.
Opetuskokonaisuuksien suunnittelu osaamisperusteisesti.

Aika ja paikka

Maanantaisin kello 9.00-15.00:
16.9. opetustila D505
7.10. opetustila verkko
4.11. opetustila D505
18.11. opetustila verkko
9.12. opetustila D505

Opetusmenetelmät

Opintojakson tarkoituksena on, että saat teoreettisia perusteluja oman opetuksesi suunnitteluun.
Opintojaksolla tutustut erilaisiin oppimiskäsityksiin ja pedagogisiin lähtökohtiin. Ryhdyt rakentamaan omaa opetustyön käyttöteoriaasi niiden pohjalta.
Tutustut myös oman alan opetussuunnitelmiin ja käytät niitä opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana.
Lisäksi tutustut erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin ja käytät niitä oppimistehtävien tekemisessä.
• Sisältö
Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys, erilaiset käsitykset oppimisesta opettajan käyttöteorian perustana.
Osaamisperusteisen opetussuunnitelman lähtökohdat ja opetussuunnitelmatyö
Tutkinnon perusteet ja osaamisperusteinen opetussuunnitelma
Opetussuunnitelmat taiteen perusopetuksessa.
Opetuskokonaisuuksien suunnittelu osaamisperusteisesti.

Opiskelija hallitsee oppimiskäsityksiin liittyvää peruskäsitteistöä ja kykenee kuvaamaan omaa käsitystään oppimisesta.

Opiskelija tuntee oman alansa opetussuunnitelmat ja tunnistaa oppimiskäsitysten merkityksen opetussuunnitelmien ja opetuksen taustalla.

Opiskelija työskentelee vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti opintojakson aikana ja hyödyntää digitaalisia työvälineitä opiskelussaan.

Oppiminen ja opetussuunnitelmat -opintojaksolle osallistumisen edellytys on Opettaminen ammattina -opintojakson suoritus.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee oppimiskäsityksiin liittyvää peruskäsitteistöä ja kykenee kuvaamaan omaa käsitystään oppimisesta.

Opiskelija tuntee oman alansa opetussuunnitelmat ja tunnistaa oppimiskäsitysten merkityksen opetussuunnitelmien ja opetuksen taustalla.

Opiskelija työskentelee vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti opintojakson aikana ja hyödyntää digitaalisia työvälineitä opiskelussaan.

Esitietovaatimukset

Oppiminen ja opetussuunnitelmat -jaksolle osallistumisen edellytys on Opettaminen ammattina -opintojakson suoritus.