Siirry suoraan sisältöön

Ohjaus ja arviointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA77-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.11.2024 - 09.01.2025

Ajoitus

13.01.2025 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Anu Mustonen

Ryhmät

 • KPD23S1
  Musiikkipedagogi (AMK)
 • 20.01.2025 09:00 - 15:00, Ohjaus ja arviointi KP00BA77-3004
 • 10.02.2025 09:00 - 15:00, Ohjaus ja arviointi KP00BA77-3004
 • 03.03.2025 09:00 - 15:00, Ohjaus ja arviointi KP00BA77-3004
 • 17.03.2025 09:00 - 15:00, Ohjaus ja arviointi KP00BA77-3004
 • 31.03.2025 09:00 - 15:00, Ohjaus ja arviointi KP00BA77-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus on, että saat välineitä ohjata ja arvioida omia opiskelijoitasi sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa. Opit suunnittelemaan opetusta ja arvioimaan tavoitteiden saavuttamista. Perehdyt arvioinnin periaatteisiin ja erilaisiin arviointimenetelmiin ja kehität omaa ohjausajatteluasi.

Osaamiset:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Eettinen osaaminen
Pedagoginen osaaminen
Digipedagoginen osaaminen
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Sisältö

Opettajan arviointiosaaminen ja arviointiajattelu
Oma ohjausajattelu ja oppimisen ohjauksen käytänteet.
Oman ohjausajattelun avaaminen digitaalisia välineitä hyödyntäen.
Opetuksen suunnittelu
Ryhmänohjaus ja yksilöohjaus

Aika ja paikka

Maanantaisin kello 9.00-15.00;  20.1., 10.2., 3.3., 17.3. ja 31.3
Opetustila: Koivuluokka D505.

Opetusmenetelmät

Opintojakson tarkoitus on, että saat välineitä ohjata ja arvioida omia opiskelijoitasi sekä yksilö- että ryhmäopetuksessa. Opit suunnittelemaan opetusta ja arvioimaan tavoitteiden saavuttamista. Perehdyt arvioinnin periaatteisiin ja erilaisiin arviointimenetelmiin ja kehität omaa ohjausajatteluasi.

Osaamiset:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Eettinen osaaminen
Pedagoginen osaaminen
Digipedagoginen osaaminen
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Sisältö
Opettajan arviointiosaaminen ja arviointiajattelu
Oma ohjausajattelu ja oppimisen ohjauksen käytänteet.
Oman ohjausajattelun avaaminen digitaalisia välineitä hyödyntäen.
Opetuksen suunnittelu
Ryhmänohjaus ja yksilöohjaus

Ohjaus ja arviointi -jaksolle osallistumisen edellytys on opintojaksojen Opettaminen ammattina ja Oppiminen ja opetussuunnitelmat suoritus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson toteutus muodostuu:

Lähiopetuksesta 40 h
Itsenäisestä työskentelystä 95 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson aikana annat ja saat vertaispalautetta. Opintojakson päätteeksi teet itsearvioinnin. Kouluttaja antaa palautetta ja tekee arviointikriteerien perusteella arviointipäätöksen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tuntee oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin lähtökohdat ja menetelmät ja osaa tuoda esille, mitä ne tarkoittavat hänen omassa opetuksessaan.
Opiskelija kykenee eettisesti vastuulliseen ja oppimistavoitteiden kannalta myönteiseen vuorovaikutukseen.
Opiskelija arvioi realistisesti toimintaansa oppimisen ohjaajana ja asettaa itselleen uusia tavoitteita.
Opiskelija arvioi digitaalisten välineiden soveltuvuutta oppimisen ohjaamisessa ja arvioinnissa.

Esitietovaatimukset

Ohjaus ja arviointi -jaksolle osallistumisen edellytys on opintojaksojen Opettaminen ammattina ja Oppiminen ja opetussuunnitelmat suoritus.