Siirry suoraan sisältöön

Opettaja oman työnsä kehittäjänä (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA78-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Jari Karttunen

Ryhmät

 • KPD22S1
  Musiikkipedagogi (AMK)
 • 23.09.2024 09:00 - 15:00, Opettaja oman työnsä kehittäjänä KP00BA78-3003
 • 07.10.2024 09:00 - 15:00, Opettaja oman työnsä kehittäjänä KP00BA78-3003
 • 25.11.2024 09:00 - 15:00, Opettaja oman työnsä kehittäjänä KP00BA78-3003
 • 20.01.2025 09:00 - 15:00, Opettaja oman työnsä kehittäjänä KP00BA78-3003
 • 17.03.2025 09:00 - 15:00, Opettaja oman työnsä kehittäjänä KP00BA78-3003

Tavoitteet

Opintojaksolla harjaannut tutkivaan ja kehittävään työotteeseen. Syvennät käsitystäsi opettajan ammattitaidosta tarkastelemalla alan ajankohtaisia kysymyksiä teorian ja käytännön näkökulmasta. Kehität omaa pedagogista osaamistasi syventymällä itseäsi kiinnostavaan pedagogiseen näkökulmaan. Hyödynnät digitaalisia mahdollisuuksi oman osaamisesi dokumentoinnissa ja esittämisessä.

Opintojakson osaamiset:
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Eettinen osaaminen
Pedagoginen osaaminen
Digipedagoginen osaaminen
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen

Sisältö

Omavalintaiseen pedagogiseen aihealueeseen perehtyminen teoreettisen ja käytännöllisen tiedon avulla.
Pedagogisen ajattelun ja toiminnan analyysi.
Oman ajattelun argumentointi ja kirjallinen esittely
Oman ammatti-identiteetin reflektointi ja oman osaamisen esille tuominen digitaalisia alustoja hyödyntäen.

Aika ja paikka

Maanantaisin kello 9.00-15.00;
23.9 lähitapaaminen Monitoimisali JAMK ja Gradia P18_189 (Suomalainen musiikkikampus)/ hybridiopetus.
Muut kokoontumiskerrat: 7.10., 25.11., 20.1. ja 17.3. etäopetus. 

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy, webinaareja ja etätyöskentelyä yksin ja pienryhmissä sekä erikseen sovittavia yksilölliseen ohjaukseen keskittyviä ohjauskertoja verkossa. Opintojaksolla työstät oppimistehtäviä yhteistoiminnallisesti. Webinaareihin valmistaudut perehtymällä annettuihin lähdeaineistoihin sekä tekemällä annetut tehtävät. Opiskeltuja sisältöjä jaetaan webinaareissa yhteisesti keskustellen ja muilta oppien.

Opintojakson aikana, eri työskentelyvaiheissa annat ja saat vertaispalautetta. Opintojakson päätteeksi teet itsearvioinnin. Kouluttaja antaa palautetta ja tekee arviointikriteerien perusteella arviointipäätöksen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson toteutus muodostuu:
Lähiopetuksesta/ hybridiopetuksesta 5 h
Webinaareista 25 h
Oppimistehtävien työstämisestä yhteistoiminnallisesti 50 h
Itsenäisestä työskentelystä 55 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suomeksi
Opiskelija osaa tarkastella opetustyötä käsitteellisesti.
Opiskelija osaa kirjoittaa ajatuksensa lukijalle ymmärrettävästi.
Opiskelija toimii aktiivisesti vertaisohjaajana.
Opiskelija arvioi realistisesti omaa kehittymistään opettajana.
Opiskelija osaa hyödyntää digitaalisia mahdollisuuksia oman osaamisensa dokumentoinnissa ja esittämisessä.

Esitietovaatimukset

Opettaja oman työnsä kehittäjänä -jaksolle osallistumisen edellytys on opintojaksojen Opettaminen ammattina, Oppiminen ja opetussuunnitelmat sekä Ohjaus ja arviointi suoritus.