Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu (30 op)

Toteutuksen tunnus: HTH4W100-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

12.06.2024 - 31.07.2029

Ajoitus

26.08.2024 - 31.07.2029

Opintopistemäärä

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Mika Karhulahti
 • Jarkko Immonen
 • Juha-Tapio Teno
 • Ilari Miikkulainen
 • Tommi Tuikka

Ryhmät

 • HTK21S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • HTK22S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • HTK19S1
  Tietojenkäsittely
 • HTK20S1
  Tietojenkäsittely

Tavoitteet

Tavoitteena on ammattialalle ominaisten toimintamallien oppiminen, käytännön työelämätaitojen kartuttaminen sekä omaan työhön liittyvien tehtävien kehittäminen. Harjoittelutehtävät tukevat opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman toteutumista ja palvelevat koulutusohjelman tavoitteita

Sisältö

Ennen harjoitteluun lähtöä opiskelija osallistuu harjoittelun orientaatiojaksolle, jonka sisältö on seuraava:
Harjoitteluprosessi:
- harjoittelun merkitys, tavoitteet ja käytännöt
- harjoittelusopimuksen ja –raportin teko
- työelämän vaatimukset
- työhaastattelu yms.

Työnhakuprosessi:
- työhakemus ja CV:n teko

Harjoitteluseminaari:
- harjoittelussa jo olleiden opiskelijoiden kokemukset

Harjoittelupaikassa opiskelija tekee oman alansa työtehtäviä. Tehtävät määritellään harjoittelusopimuksessa. Opiskelija laatii sopimuksen liitteeksi oppimistavoitteet. Harjoittelu suoritetaan yleensä alan yrityksessä, mutta erittäin suotavaa on suorittaa harjoittelu osana oman yritysidean kehittämistä.

Aika ja paikka

Harjoitteluinfo pidetään syksyisin ja keväisin. Loppuseminaarit pidetään harjoittelun sisältöjä vastaavilla opintojaksoilla tai online esityksenä, joka nauhoitetaan. Harjoittelut toteutetaan harjoittelusopimuksen mukaisesti työnantajan toimipisteillä. Kutsut harjoitteluinfoihin lähetetään erikseen ja ne näkyvät opiskelijoiden kalenterissa.

Opetusmenetelmät

Harjoitteluinfo luento ennen harjoittelun aloitusta (Syksyllä ja keväällä). Ohjaustapaaminen harjoittelun puolessa välissä, jossa kiinnitetään huomiota harjoittelun työtehtäviin, palautteen antoon, sekä harjoittelun lopun työtehtävien suunnitteluun. Harjoittelun jälkeen opiskelija pitää loppuseminaarin, jossa käy läpi harjoittelunsa avainkohdat. Loppuseminaarit kohdennetaan 2. vuoden opiskelijoille tai nauhoitetaan ja jaetaan Zoom-luentoina opiskelijoille.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu suoritetaan yrityksessä, jossa tehtävät kohdistuvat it-alan osaamisen kehittämiseen / asiantuntijatyöhön.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista esimerkiksi IT-alan työkokemusta vastaan eAHOT prosessin kautta. Ota yhteys sähköpostilla opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 kuukautta täyttä työaikaa (37,5 tuntia/viikko) tai 810 tuntia (alle 37,5 tuntia viikossa pienemmällä työmäärällä). Todennetaan työtodistuksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi suoritetaan antamalla jatkuvaa palautetta työpaikalla työn ohjaajan toimesta. Osallistujat antavat myös kaksisuuntaista palautetta harjoittelun välipalaverissa. Loppuraportissa ja seminaariesittelyssä teet ja esität itsearvioinnin ja harjoittelujakson kokonaisuuden arvioinnin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät harjoittelun osana tutkintoa ja millaista osaamista se voi kasvattaa. Olet toteuttanut suunnitelmallisen ja sovitun harjoittelun, sekä raportoinut työstäsi asianmukaisesti, kirjallisesti ja suullisesti.

Esitietovaatimukset

Perusopinnot ja noin 60 opintopistettä ammattiopintoja