Skip to main content

ICT-infrastruktuuri pilvialustalla (4 op)

Toteutuksen tunnus: HT00BN69-3004

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

13.01.2025 - 04.04.2025

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

  • Juha-Tapio Teno

Ryhmät

  • HTK22S1
    Tietojenkäsittely (AMK)
  • HTK23S1
    Tietojenkäsittely (AMK)

Objectives

Pilvipalvelut tarjoavat mahdollisuuden kuvata ja rakentaa infrastruktuuria koodina. Kurssin aikana opit kuinka pilvipalveluissa voidaan rakentaa virtuaalinen konesali, sen aliverkot- ja resurssit. Samalla ymmärrät mitä hyötyä infrastruktuurin kuvaamisesta koodilla on pilvipalveluympäristöjen operoinnin, monistettavuuden ja ylläpidon näkökulmasta. Ymmärrät kuinka pilvipalveluiden virtuaalinen infrastruktuuri toimii, kuinka ja palveluita voidaan kuvata koodina, ja mitä etuja infrastruktuuri koodina (IaC) tarjoaa DevOps-toiminnassa.

Opintojakson osaamiset
- Sovelluskehitysosaaminen
- Tietojärjestelmäosaaminen
- Oppimisen ja tiedonhallinan osaaminen

Content

- Virtuaaliset konesalit ja verkot
- Infrastruktuuri koodina, työkalut sen kuvaamiseen
- ICT-infrastruktuuriympäristöjen monistettavuus

Learning materials and recommended literature

Opettajan kirjoittama oppimateriaali ja valikoidut verkkolähteet. AWS Academy materiaalit.

Teaching methods

Oppitunnit luokkatilassa kampuksella, Rajakatu 35. (Avoimen opiskelijoille tarjolla Zoom-luentojen ajaksi, avoimen opiskelijat voivat tehdä tehtävät itsenäisesti).
- Tehtävät
- Teoriatestit
- Jokaisen luennon yhteydessä tehdään labra luentoihin liittyvään aiheeseen. Opiskelijat työstävät itsenäisesti "Challenge lab" tehtävät jokaisesta moduulista omatoimisesti kotitehtävänä. Challenge Labien purku käsitellään kunkin luennon alussa.

Exam dates and retake possibilities

Lopputentti järjestetään opintojakson lopussa konetenttinä. Uusintamahdollisuuksista tiedotetaan erikseen opintojakson lopussa.

Alternative completion methods

Opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen on mahdollista esimerkiksi AWS Cloud Architecture kurssin suorituksella ja päättötyöllä. Tarkemmat tiedot sisällyttämisestä tai korvaamisesta Jamkin tutkintosäännön pykälässä 17.

Student workload

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 108 tuntia.

Further information for students

Opintojakson suorittamisen edellytyksien osalta on hyvä ymmärtää pilvipalveluiden perusteita esimerkiksi: Amazon Web Services (suositus) tai Microsoft Azure tai Google Cloud Platform alustoista ja perustason ymmärtämistä pilvipalveluiden elastisuudesta, skaalautuvuudesta ja korkean käytettävyyden periaatteista.

Lopullisen arvosanan määräytymiseen vaikuttaa opiskelun työskentely, aikataulussa pysyminen, ohjeiden noudattaminen jne.

Arviointi:
-Tentti 50% arvosanasta (Ei materiaaleja käytettävissä, valvottu tentti luokassa)
-Päättötyö 30% arvosanasta
-"Guided lab" ja "Challenge Lab" labrat sekä "Knowledge Check" tehtävät 20% arvosanasta (sisältää kaikki guided lab ja challenge lab tehtävät ja Knowledge Checkit)

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Sinulla on perustiedot ICT-infrastruktuurista pilvessä. Tiedät pilvipohjaisen ICT-infrastruktuurin komponentit ja termit sekä mitä ne tarkoittavat.
Tyydyttävä 2
Sinulla on tietoa ICT-infrastruktuurista pilvessä. Tiedät ICT-infrastruktuurin komponentit ja termit sekä mitä ne tarkoittavat.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät pilvipohjaisen ICT-infrastruktuurin käsitteet ja voit soveltaa saatua tietoa tosielämän ICT-infrastruktuurin kuvaamiseen.
Kiitettävä 4
Ymmärrät pilvipohjaisen ICT-infrastruktuurin käsitteet ja voit soveltaa saatua tietoa tosielämän ICT-infrastruktuuri tarpeissa. Olet laajentanut tietämystäsi itsenäisesti kurssin aikana.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Aiempien vaatimusten lisäksi voit keskustella analyyttisesti ICT-infrastruktuurin käsitteistä ja esittää ja puolustaa (tietoon ja näyttöön perustuen) mielipiteitäsi. Voit kyseenalaistaa esitetyt tiedot ja antaa kelvollisia vaihtoehtoja.

Prerequisites

-Computing Infrastructure- kurssi
-Web-kehittäjän työvälineet- tai Pilvialustat-kurssi
-Perustason skriptaus tai ohjelmointiosaaminen