Siirry suoraan sisältöön

Musiikin perusteiden pedagogiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA83-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Liisa Lipas

Ryhmät

 • KPD22S1
  Musiikkipedagogi (AMK)
 • 27.08.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 03.09.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 10.09.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 17.09.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 24.09.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 01.10.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 08.10.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 22.10.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 29.10.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 05.11.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 12.11.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 19.11.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 26.11.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 03.12.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 10.12.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 17.12.2024 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 14.01.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 21.01.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 28.01.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 04.02.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 11.02.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 18.02.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 04.03.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 11.03.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 18.03.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 25.03.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 01.04.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 08.04.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 15.04.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 22.04.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 29.04.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 06.05.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004
 • 13.05.2025 12:30 - 14:00, Musiikin perusteiden pedagogiikka KP00BA83-3004

Tavoitteet

Tunnet musiikin perustasolla opetettavien musiikin perusteiden opetussuunnitelman, sisällöt opetusmenetelmät ja arvioinnin. Olet perehtynyt musiikin perusteiden opettajan työhön ja hallitset erilaiset työtavat.

Sisältö

Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen musiikin perusteiden opetuksen suunnitteleminen, hallinta, järjestely sekä osaamisen arviointi. Tutustuminen nykyisiin opetusmenetelmiin ja oppimateriaaleihin. Musiikkiprojektien ja -esitysten ideoiminen ja toteuttaminen (myös yhteistyönä). Opettajan metakognitiiviset taitot.

Aika ja paikka

Luennot tiistaisin klo 12.30-14.
Harjoittelu erikseen sovitusti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot 10 x 90 min per lukukausi), opettajan antamat tehtävät tunneilla ja JAMKin moodlessa
ja musiikin hahmotusaineiden tuntien seurannat (12 kpl) Gradialla tai muussa erikseen sovitussa oppilaitoksessa.
Luentokurssin laajuus on 5 opintopistettä. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

Kurssin yhteydessä tehdään hajoittelujakso (12 opetuskertaa). Harjoittelu suoritetaan Gradian perusopetuksen ryhmissä, jollei muuta erikseen sovita. Harjoittelujakson laajuus on 4 opintopistettä. Kurssi on mahdollista suorittaa myös ilman harjoittelujaksoa.

Kurssin oppilasvalinnassa painotetaan opintojen etenemisen vaihetta, ja etusija kurssille osallistumiseen on valmistuvilla opiskelijoilla.

Lisätietoja: liisa.lipas@gradia.fi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Gradia taiteen perusopetus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentokurssi tehtävineen ja tuntiseurantoineen 5 op.
Opetusharjoittelu 4 op.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi katsotaan suoritetuksi hyväksytysti, kun opiskelija on osallistunut suurimmalle osalle luennoista,
tehnyt opettajan pyytämät tehtävät, seurannut musiikin hahmotusaineiden tunteja 12 opetuskertaa
sekä palauttanut pyydetyt lomakkeet ja tehtävät.

Harjoittelu katsotaan suoritetuksi hyväksytysti,
kun opiskelija on edellä mainittujen lisäksi opettanut 12 harjoittelukertaa
ja palauttanut tästä pyydetyn lomakkeen ja harjoitteluraportin.

Sekä kurssi että harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Portfolioarviointi: ohjaavan opettajan arviointi, vertaisarviointi, itsearviointi.

Hyväksytty: tunnet musiikin perusteiden keskeiset oppimateriaalit, menetelmät ja toimintaympäristön haasteineen. Osaat ohjata oppilasryhmän oppimista pitkäjänteisesti. Tuot jäsentyneesti esille oman, lähteisiin ja opetusharjoittelukokemukseen perustuvan näkemyksesi ryhmäopetuksen keskeisistä piirteistä sekä omasta tämänhetkisestä osaamisestasi.

Esitietovaatimukset

Olet perehtynyt musiikkikasvatuksen perusteisiin ja ymmärrät eri oppimiskäsityksiä musiikin oppimisen yhteydessä. Ymmärrät opetussuunnitelmien merkityksen opetuksen perustana. Olet tutustunut musiikkioppilaitoksen toimintaan ja tiimityöskentelyyn. Olet tutustunut musiikin hahmotusaineiden terminologiaan, sointujen ja intervallien merkintätapoihin sekä säveltapailun periaatteisiin. Suositeltavat aiemmat opinnot vähintään Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) ja Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz) tai Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen).