Siirry suoraan sisältöön

Improvisoinnin ja säveltämisen perusteet ja pedagogiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA59-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)
  • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

  • Heidi Ilves

Ryhmät

  • KPD22S1
    Musiikkipedagogi (AMK)

Tavoitteet

Ymmärrät improvisoinnin merkityksen osana musiikin kehitystä, ja tunnet erilaisia improvisoinnin sekä säveltämisen tapoja, muotoja ja konteksteja.

Uskallat kokeilla improvisointiin ja säveltämiseen liittyviä työkaluja. Osaat improvisoida erilaisissa musiikillisissa konteksteissa, ja osaat tuottaa, tallentaa ja jakaa omia musiikillisia ideoitasi. Osaat pohtia, mitä improvisointi ja säveltäminen sinulle merkitsee. Ymmärrät musiikin luovaan tuottamiseen liittyvät vahvuutesi tulevana pedagogina.

Osaat ohjata monenlaisia yksilöitä ja ryhmiä improvisoimaan ja säveltämään. Osaat rohkaista, kannustaa ja auttaa oppijaa tuottamaan omia musiikillisia ideoita. Osaat myös ohjata oppijaa kuuntelemaan omaa musisointiaan ja suhteuttamaan sitä muiden tekemiseen.

Opintojakson osaamiset: Musiikillinen osaaminen, Musiikin luovan tuottamisen osaaminen

Sisältö

Kurssin aikana tutustut musiikillisen keksimisen muotoihin ja näkökulmiin, improvisoinnin ja säveltämisen harjoittelun työkaluihin sekä perehdyt improvisoinnin ja säveltämisen pedagogisiin menetelmiin.

Aika ja paikka

Tiistaisin klo 9-12 Luovassa luokassa ja sieltä tarvittaessa jakaantuen yhtyeluokkiin (261 ja 045).
Aloitetaan aina tunti luovassa luokassa.

Luentokerroilla koko ryhmä on luovassa luokassa klo 10:30-12.
Oppimistehtävien soittokerroilla/ryhmätyökerroilla tavataan luovassa luokassa ja jakaannutaan yhtyeisiin, jotka harjoittelevat luovassa luokassa ja yhtyeluokissa 042 ja 261.
Osa yhtyeistä harjoittelee klo 9-10:30 ja osa klo 10:30-12 luovassa luokassa sekä yhtyeluokissa 261 ja 042.

Ensimmäisellä kerralla katsotaan läpi tarkempi aikataulu sekä käytännöt.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson aikana jaettava materiaali oppimistehtävineen.

Opetusmenetelmät

Osallistut opetukseen sekä työskentelet itsenäisesti (opetusmateriaali oppimistehtävineen, improvisointitaitojen harjoittelu, sävellystaitojen harjoittelu, musiikin luovan tuottamisen pedagogiikan pohdinta, observointi, keskustelu).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käyt observoimassa improvisoinnin tai säveltämisen opetusta ja kirjoitat huomioistasi esseen. Jaat havaintosi ryhmälle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti koostuu pakollisista tehtävistä:

instrumentti-ryhmätyö (sis. sävellyttämis-tehtävän ja toteutuksen), päättösävellys (sis. konsertti tai nauhoite), observointi-essee ja soolon kirjoitus/soitto.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 60 t

Itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien tekeminen, sävellys ja improvisointitaitojen harjoittelu, observointi) 75 t

Lisätietoja opiskelijoille

Hyödynnät itse- ja vertaisarviontia osana improvisointi- ja sävellystaitojen sekä niiden pedagogiikan jatkuvaa oppimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S):
Ymmärrät musiikin luovan tuottamisen merkitystä musiikin kehitykselle. Tunnet musiikillisen keksimisen muotoja sekä pedagogisia mahdollisuuksia.

Kokeilet rohkeasti improvisoida sinulle tutulla instrumentilla. Osoitat improvisoiden kykysi tuottaa musiikillisia ideoita erilaisissa konteksteissa. Kykenet keksimään musiikillisia ideoita sekä merkitsemään niitä muistiin muille jaettavaan muotoon.

Osoitat kykysi ohjata musiikin luovan tuottamisen oppimistilanteita siten, että ilmapiiri on
rohkaiseva ja kannustava sekä musiikillista vuorovaikutusta tukeva.

Hylätty (0):
Et ymmärrä musiikin luovan tuottamisen merkitystä musiikin kehitykselle. Et tunne musiikillisen keksimisen muotoja tai pedagogisia mahdollisuuksia.

Et uskalla kokeilla improvisointia sinulle tutulla instrumentilla. Et kykene osoittamaan improvisoiden musiikillisia ideoita eri konteksteissa. Et kykene keksimään musiikillisia ideoita tai merkitsemään niitä muistiin muille jaettavaan muotoon.

Et kykene ohjaamaan musiikin luovan tuottamisen oppimistilanteita siten, että ilmapiiri on
rohkaiseva ja kannustava sekä musiikillista vuorovaikutusta tukeva.