Siirry suoraan sisältöön

Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz) (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA47-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)
  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

  • Heidi Ilves

Ryhmät

  • KPI24S1
    Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi hahmotat kuulonvaraisesti tavalliset tonaalisessa pop- ja jazzmusiikissa esiintyvät rytmiset, muotorakenteelliset, melodiset ja harmoniset ilmiöt. Osaat tuottaa näitä ilmiöitä laulaen tai soittaen, sekä kirjoittaa kuulemaasi nuotinnoksiksi. Hallitset pop-/jazzmusiikin nuottikirjoituksen keskeisimmät periaatteet ja käytännöt.

Tunnistat ja osaat tuottaa tasajakoista ja kolmimuunteista fraseerausta sekä nuottikuvaa. Hallitset synkopoivat rytmit, ja osaat käyttää kehoasi rytmien hahmottamiseen ja sisäistämiseen.

Osaat arvioida opintojaksolla käsiteltyjä sisältöjä rakentavan kriittisesti. Osaat myös arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä. Sinulla on lisäksi valmiudet kehittää musiikin hahmotustaitojasi sekä motoriikkaasi ja koordinaatiokykyäsi edelleen.

Sisältö

RYTMIIKKA
metriikka
rytmiset yksiköt
synkopointi
tasajakoinen ja kolmimuunteinen fraseeraus
luku- ja kirjoitusharjoitukset tavallisissa tahtilajeissa
kehorytmit

SÄVELTAPAILU
muotorakenteet
tonaalisessa musiikissa esiintyvät sointusoundit
tonaalisessa musiikissa esiintyvät sointukulut
melodian horisontaalinen aspekti: kanta-asteikot ja duurin moodit
melodian, harmonian ja bassolinjan luku- ja kirjoitusharjoitukset tavallisissa duuri- ja mollisävellajeissa

TRANSKRIPTIO JA NOTAATIO
- melodian ja harmonian sekä niiden tulkintojen kirjoittaminen
- musiikin rakenteiden kirjoittaminen ja lead sheet -nuotinnokset eli "sointulappujen" kirjoittaminen
- nuottikirjoituksen perusteet ja käsinkirjoitus

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin klo 12:15-13:45 monitoimisalissa (luokka 189)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson aikana jaettava oppimateriaali liittyen melodiaan, harmoniaan, rytmiin ja transkriptioon.
Max Tabell: Jazzmusiikin harmonia ISBN 9789524950695
Ted Reed: Syncopation ISBN 9780882847955

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet


Opintojakson suoritettuasi hahmotat kuulonvaraisesti tavalliset tonaalisessa pop- ja jazzmusiikissa esiintyvät rytmiset, muotorakenteelliset, melodiset ja harmoniset ilmiöt. Osaat tuottaa näitä ilmiöitä laulaen sekä kirjoittaa kuulemaasi nuotinnoksiksi. Hallitset pop- ja jazzmusiikin nuottikirjoituksen keskeisimmät periaatteet ja käytännöt.

Tunnistat ja osaat tuottaa tasajakoista ja kolmimuunteista fraseerausta sekä nuottikuvaa. Hallitset synkopoivat rytmit ja osaat käyttää kehoasi rytmien hahmottamiseen ja sisäistämiseen.

Osaat arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä. Sinulla on valmiudet kehittää musiikin hahmotustaitojasi edelleen.

Sisältö

Rytmiset yksiköt ja metriikan hahmottaminen, synkopointi, tasajakoinen ja kolmimuunteinen fraseeraus. Rytmin luku- ja kirjoitusharjoitukset tavallisimmissa tahtilajeissa.

Muotorakenteet ja tonaalisessa musiikissa esiintyvät sointusoundit sekä sointukulut. Melodian horisontaalinen aspekti: kanta-asteikot ja duurin moodit. Melodian, harmonian ja bassolinjan luku- ja kirjoitusharjoitukset tavallisissa duuri- ja mollisävellajeissa.

Transkriptioiden tekeminen ja lead sheet- nuottikuvan kirjoittaminen.

Opetusmenetelmä

Viikottaisilla tunneilla keskitytään aiheisiin melodian, harmonian, rytmin ja transkription näkökulmista. Sisältöjä harjoitellaan ymmärtämään teorian kautta, laulaen, liikkuen, kuunnellen ja kirjoittaen. Oppimisen tukena ja ryhmäyttämisen välineenä käytetään usein eri kokoisissa ryhmissä työskentelyä. Sisältöjen rytmityksessä huomioidaan jokaisen lähtötaso.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson päätteksi on lähitentti. Lisäksi on kaksi uusintakoe-mahdollisuutta osioista, jotka eivät menneet opiskelijoilla läpi hyväksytysti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 45 h
Itsenäinen opiskelu 90h

Sisällön jaksotus

Viikottaisilla tunneilla käsitellään sekä melodiaan, harmoniaan sekä rytmiin liittyvää sisältöä harjoituksineen.
Viikolla 45 ei ole tuntia, sillä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tulee osallistua InnoFlash opintojaksolle.

Lisätietoja opiskelijoille

Hyväksytty:
Tunnistat ja osaat tuottaa tyylinmukaista tasajakoista ja kolmimuunteista fraseerausta sekä nuottikuvaa tavallisimmissa tahtilajeissa. Tunnistat ja osaat tuottaa tonaalisia melodioita ja harmonioita. Osaat kirjoittaa kuulemaasi selkeiksi nuotinnoksiksi, jotka noudattavat yleisesti hyväksyttyjä nuotinkirjoitus-käytäntöjä. Osaat arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä. Otat vastuuta oppimisestasi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S):
Tunnistat ja osaat tuottaa tyylinmukaista tasajakoista ja kolmimuunteista fraseerausta sekä nuottikuvaa tavallisimmissa tahtilajeissa. Tunnistat ja osaat tuottaa tonaalisia melodioita ja harmonioita. Osaat kirjoittaa kuulemaasi selkeiksi nuotinnoksiksi, jotka noudattavat yleisesti hyväksyttyjä nuottikirjoituskäytäntöjä. Osaat arvioida omaa osaamistasi sekä sen kehittymistä. Osaat hankkia, käsitellä ja arvioida hankkimaasi tietoa kriittisesti. Otat vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta sekä noudatat annettuja ohjeita.

Esitietovaatimukset

-