Siirry suoraan sisältöön

Säestystaidot (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA64-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (AMK)
  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

  • Eliisa Suni
  • Panu Korhonen

Ryhmät

  • KPI24S1
    Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opit pianolla säestämisen perusvalmiudet, jotta voit toimia musiikkipedagogin työhön sisältyvissä säestystehtävissä. Käytyäsi opintojakson, osaat soittaa kolmi- ja nelisoinnut, käännökset, yleisimmät sointukulut, transponoida sekä säestää eri tyylisiä kappaleita musiikillisen suuntautumisesi mukaan. Reaalisointumerkeistä ja nuotista säestämisen lisäksi harjoittelet vapautumaan nuottikuvasta sekä soinnuttamaan yksinkertaisen kappaleen. Ymmärrät dynamiikan, ja ergonomian merkityksen. Osaat säestää huomioiden taitotasosi, vahvuutesi ja tukien säestettävän tulkintaa.

Opintojakson osaamiset:
Musiikillinen osaaminen
Musiikin luovan tuottamisen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite:
Kurssin jälkeen osaat säestää pianolla musiikillisen suuntautumisesi mukaisen ohjelmiston. Hahmotat eri musiikkityylien olennaisimmat säestykselliset elementit. Osaat säestää reaalisointumerkeistä ja nuotista, sekä irtautua nuottikuvasta taitotasosi huomioiden. Osaat kantaa vastuuta harjoittelustasi ja jaat oppimaasi ryhmässä.

Sisältö

Kurssin aikana tutustut kolmi- ja nelisointuihin, sointujen käännöksiin, yleisimpiin sointukulkuihin (esimerkiksi II-V-I, diatoninen kvinttikierto, blues), kappaleen transponointiin, soinnuttamiseen, prima vista -soittamiseen, pianonsoiton ergonomiaan, dynamiikan merkitykseen, nuoteista ja reaalisointumerkeistä tyylinmukaiseen säestämiseen sekä nuottikuvasta vapautumiseen.

Klassisilla opiskelijoilla opetuksessa keskitytään reaalisointumerkeistä säestämiseen ja nuottikuvasta vapautumiseen sekä oman pääinstrumentin säestysohjelmiston harjoittelemiseen ja muokkaamiseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tenni, J. & Abelein, R. 2016. Vapaan säestyksen käsikirja. Helsinki: Helsingin Studiopalvelut.
Tenni & Varpama. Vapaa säestys ja improvisointi ISBN
951-1-18814-3

Rytmimusiikin ja klassisen musiikin säestysmateriaali.

Opintojakson aikana jaettava muu materiaali oppimistehtävineen.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet

Suoritettuasi opintojakson osaat käyttää kosketinsoittimia säestämiseen ja musiikilliseen ilmaisuun. Kykenet hyödyntämään pianoa ja kosketinsoittimia omassa opetuksessasi monipuolisesti apuvälineenä ja riippuen musiikin tyylilajista pystyt tuottamaan eri säestystyylejä ja tarvittaessa kykenet transponoimaan esim. laulajalle sopivaan sävellajiin.

Sisältö

Reaalisointumerkkien tunnistaminen sekä reaalisointumerkeistä soittaminen, säestämiseen liittyvien patternien ja sointuprogressioiden opiskelu, nuottikuvasta soittaminen ja transponointiharjoitukset.

Klassisilla opiskelijoilla opetuksessa keskitytään reaalisointumerkeistä säestämiseen ja nuottikuvasta vapautumiseen sekä oman pääinstrumentin säestysohjelmiston harjoittelemiseen ja muokkaamiseen.

Pop/Jazz opiskelijoilla opetuksessa keskitytään rytmimusiikille tyypillisimpien sointuprogressioiden ja komppien opetteluun, sekä näiden soveltamiseen omassa opetuksessa ja säestämisessä. Oppilaita rohkaistaan improvisointiin ja nuottikuvasta irtautumiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Klassisilla opiskelijoilla opintojakson päätteeksi on ryhmätentti, jossa esitetään yksi kurssin aikana harjoiteltu säestystehtävä sekä helppo prima vista -säestystehtävä.

Pop/jazz opiskelijoilla on opintojakson päätteeksi (huhti-toukokuu) yksilötentti, jossa mitataan osaaminen kurssin keskeisimmistä aiheista:
- vapaavalintainen esityskappale säestäen tai solistisesti soittaen
- 12 tahdin blueskierto kompaten ja improvisoiden
- II - V - I kadenssi (duuri ja molli) kaikista sävellajeista, sekä diatoninen kvinttikierto (duuri ja molli) kahteen etumerkkiin asti
- Kurssilla käydyt kompit
- Real Book prima vista

Uusintamahdollisuudet:
Jos oppilaan osaaminen ei täytä jonkin em. aihealueen vaatimuksia järjestetään uusintatentti kyseisestä aihe-alueesta/alueista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 26t

Itsenäinen työskentely (oppimateriaaliin perehtyminen, oppimistehtävien tekeminen, ohjelmiston harjoittelu, observointi) 105t

Yhteensä 135t

Lisätietoja opiskelijoille

Hyödynnät itse- ja vertaisarviontia osana säestystaitojen jatkuvaa oppimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty (S):
Osaat säestää pianolla tyyleiltään monipuolisen ohjelmiston, painottaen musiikillisia vahvuuksiasi.
Pystyt hyödyntämään säestystaitoa pedagogin työssä.

Hylätty (0):
Et osaa säestää pianolla tyyleiltään monipuolista ohjelmistoa, etkä tiedosta musiikillisia
vahvuuksiasi. Et kykene hyödyntämään säestystaitoa pedagogin työssä.