Siirry suoraan sisältöön

Yhteismusisointi 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00CC75-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Ryhmät

  • KPI24S1
    Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi kykenet toimimaan joustavasti erilaisissa kokoonpanoissa ja otat vastuun oppimisesta myös ryhmässä. Toimit ryhmässä yhdenvertaisesti ja suvaitsevaisesti ja edistät työskentelylläsi turvallista ilmapiiriä.

Hallitset luontevasti instrumenttiasi ja sen roolia osana yhtyettä, orkesteria tai muuta kokoonpanoa ja kykenet esiintymään eri rooleissa osana ryhmää. Osaat kuunnella muita soittajia/laulajia ja osaat sopeutua erilaisiin harjoittelu- ja esiintymistilanteisiin. Osaat harjoitella tavoitteellisesti ja kykenet arvioimaan edistymistäsi. Huomioit yleisön suunnitellessasi esiintymistä sekä esiintyessäsi.

Osaat nuotintaa esitettävän musiikin kannalta tarvittavia ilmiöitä. Hahmotat yhteismusisointiin liittyvän ohjelmiston historiaa, tyylikausia ja soittamisen kannalta tarpeellisia teoreettisia ilmiöitä. Sovellat sujuvasti tietojasi eri kokoonpanoissa ja eri yhteyksissä toimiessasi.

Osaat hyödyntää musiikin suoratoistopalveluita osana opiskeluasi, sekä hallitset myös äänen tallentamisen, muokkaamisen ja jakamisen mobiilitallentimella. Musiikkityylistä ja kokoonpanosta riippuen kykenet kokoamaan tarkoituksenmukaisen äänentoistolaitteiston. Ymmärrät ergonomian ja kuulonhuollon merkityksen.

Osaat markkinoida esiintymistä tai konserttia soveltuvissa yleisöä tavoittavissa kanavissa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet monipuolisesti yhteismusisointia, ja keskityt sitä kautta yhtyeessä tai kokoonpanossa toimimiseen, instrumenttisi teknisiin taitoihin, musiikin tyylikausien ja -lajien tuntemukseen, ohjelmistoon, musisoimiseen nuoteista, reaalisointumerkeistä sekä kuulonvaraisesti, musiikillisen luovuuteen ja tulkintaan sekä esiintymiseen.

Instrumenttikohtaiset sisällöt: moodle.jamk.fi > Musiikin opinnot -Moodle-työtila > Musiikin instrumenttiopinnot > Musiikin instrumenttiopinnot (pdf)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on instrumenttikohtaista opiskelumateriaalia.

Opetusmenetelmät

Osallistut yhteismusisointiin orkesterissa/yhtyeessä tai muussa kokoonpanossa sekä harjoittelet itsenäisesti. Yhteismusisoinnin toteutustavasta riippuen kokonaisuuteen kuuluu esiintyminen tai esiintymisiä sekä näihin liittyvää käytännön järjestelyä ja mahdollista esiintymisten markkinointia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Esiintyminen tai esiintymiset lukuvuoden aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työskentely eri kokoonpanoissa sekä itsenäisesti 135 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelminä käytetään vertaispalautetta, itsearviointia sekä ohjaavan opettajan antamaa palautetta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Osaat toimia erilaisissa musiikillisissa kokoonpanoissa ja otat vastuun oppimisesta myös ryhmässä. Toimit yhdenvertaisesti ja suvaitsevaisesti turvallista ilmapiiriä tukien.

Ilmaiset itseäsi instrumentillasi luontevasti tämänhetkisellä teknisellä ja musiikillisella osaamisellasi sekä tunnistat osaamisesi tason. Tuot osaamisesi mukaan yhteissoittoon ryhmää tukevalla tavalla. Osaat huomioida myös yleisön esiintymistilanteessa.

Hahmotat kulloisiakin tyylinmukaisia musiikillisia elementtejä ja ilmiöitä instrumentillasi sekä toimisessasi osana kokoonpanoa. Osaat hyödyntää tätä taitoa yhteissoiton ohjelmistoa suunnitellessasi, harjoitellessasi ja esittäessäsi.

Osaat tarvittaessa hyödyntää musiikin suoratoistopalveluita sekä äänen mobiilitallentamista. Musiikkityylistä ja kokoonpanosta riippuen kykenet kokoamaan tarkoituksenmukaisen äänentoistolaitteiston. Otat huomioon ergonomian ja kuulonhuollon.

Sinulla on myös valmiudet markkinoida esiintymistäsi soveltuvissa yleisöä tavoittavissa kanavissa.

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus instrumenttiopintoihin:

Opiskelijan instrumenttiopetus voidaan evätä, jos muut opinnot eivät etene opettajatutorin/opintojen ohjaajan ja päällikön kanssa sovitulla tavalla. Lukuvuoden aikana suoritettujen opintojen vähimmäisopintopistemäärän tulee olla 40 op. Muussa tapauksessa seuraavan lukuvuoden instrumenttiopetus joutuu tarkasteluun.

Jos opiskelijalla on opinnot aloittaessaan suoritettuna aiempia korkeakoulutasoisia instrumenttiopintoja, niin annettavan instrumenttiopetuksen määrä arvioidaan opiskelijakohtaisesti. Tutkinnon osaamistavoitteen saavuttamiseen tarvittavaa instrumenttiopetuksen määrää arvioitaessa otetaan huomioon opiskelijan ennen opintojen alkua saavuttama instrumentin osaamistaso. Tutkinto-ohjelman päällikkö päättää annettavan opetuksen määrän opintojen alussa.