Siirry suoraan sisältöön

Musiikkikasvatuksen perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BA74-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Leena Kangastalo

Ryhmät

 • KPV24S1
  Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi tutkinto-ohjelma (AMK)
 • KPI24S1
  Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson osaamiset:
Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä opiskelijana.
Huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta ja yhteisön osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta.

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opintojakson jälkeen ymmärrät musiikin merkityksen varhaislapsuudessa lapsen kokonaiskehityksen ja -kasvun tukena. Tunnet varhaisiän musiikkikasvatuksen perusteita ja kykenet soveltamaan oppimaasi lapsille suunnatussa pienoisprojektissa. Tunnet musiikin oppimiseen sekä musiikilliseen kehitykseen liittyviä keskeisiä periaatteita. Olet tutustunut musiikin opettamiseen ja musiikkipedagogin työhön sekä tunnet keskeiset yksilö- ja ryhmäohjauksen opetusmenetelmät. Sinulle on muodostunut kokonaiskuva suomalaisesta musiikin koulutusjärjestelmästä sekä käsitys suomalaisen musiikkikasvatuksen historian pääpiirteistä.

Sisältö

Musiikkikasvatuksen historiaa pähkinänkuoressa.
Musiikkikasvatuksen alkutaipaleella.
Musiikillinen kehitys ja musiikin oppiminen.
Musiikin koulutusjärjestelmä Suomessa.
Musiikkipedagogin työnkuvan moninaisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Huhtinen-Hildén, L. & Pitt, J. 2018. Taking a Learner-Centered Approach to Music Education: Pedagogical Pathways, Learning in and through music. New York: Routledge.
Huotilainen, M. 2019. Näin aivot oppivat. PS-kustannus.
Juntunen, M-L., Nikkanen H. & Westerlund, H. 2013. Musiikkikasvattaja - kohti reflektiivistä käytäntöä. PS-Kustannus.
Lindeberg-Piiroinen, A. & Ruokonen, I. 2017. Musiikki varhaiskasvatuksessa -käsikirja. Helsinki: Classicus.
Louhivuori, J., Paananen, P. & Väkevä, L. (toim.) 2009. Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Vaasa: FiSME.
Louhivuori, J., Saarikallio, S. & Toiviainen, P. (toim.) 2022. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena.

Opetusmenetelmät

Osallistut kontaktiopetukseen, joka sisältää luentoja, demonstraatioita ja workshop-työskentelyä.
Työskentelet itsenäisesti muiden opiskelijoiden kanssa tiimissä toteuttaen interaktiivisen lastenkonsertin päiväkodissa tai koululla. Tämän lisäksi teet myös muita ryhmätöitä.
Tutustut musiikkipedagogin työhön seuraamalla hänen työskentelyään erilaisissa työyhteisöissä.
Osallistut mahdollisille tutustumiskäynneille.
Opintojakson materiaalit ja tehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä, jonne palautat myös kaikki tekemäsi tehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tuntiseurannat voit tehdä valitsemassasi kohteessa.

Pienprojekti toteutetaan erikseen sovitussa päiväkodissa tai koulussa Jyväskylässä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen).

Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Opinnollistaminen. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h, joista
Lähiopetus 40 - 50 h
Pienoisprojektin suunnittelu ja toteutus 50h
Yksilöt - ja ryhmätehtävät 35 - 45 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Osaat käyttää digitaalisia oppimisympäristöjä opiskelijana.
Huolehdit opiskeluvalmiuksistasi ja otat vastuun omasta ja yhteisön osaamisen kehittymisestä sekä opitun jakamisesta.

Osaat määritellä mikä on musiikin merkitys ihmisen kokonaiskehityksen ja -kasvun tukena. Osaat määritellä varhaisiän musiikkikasvatuksen perusteet ja osaat soveltaa oppimaasi käytännön projektissa. Tunnet musiikin oppimiseen sekä musiikilliseen kehitykseen liittyviä keskeisiä periaatteita. Osaat määritellä musiikin opettamisen ja musiikkipedagogin työn pääpiirteet. Tunnet suomalaisen musiikin koulutusjärjestelmän sekä suomalaisen musiikkikasvatuksen historian pääpiirteet.