Siirry suoraan sisältöön

Muusikon harjoittelu (30 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BB18-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.07.2028

Ajoitus

26.08.2024 - 31.07.2028

Opintopistemäärä

0 - 30

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Eliisa Suni

Ryhmät

 • KPV24S1
  Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi tutkinto-ohjelma (AMK)
 • KPI24S1
  Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti erilaisissa muusikon työtehtävissä. Kykenet soveltamaan oppimaasi tietotaitoa laaja-alaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä ja hallitset hyvät vuorovaikutustaidot. Tiedostat jatkuvan ammatillisen kasvun haasteet.

Osaamiset: Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen, Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Sisältö

Harjoittelutoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Vastuullinen toiminta muusikon työtehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Aika ja paikka

Harjoittelusi ei ole paikkasidonnainen. Esiintymisesi voivat olla Suomessa tai ulkomailla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Musiikin opinnot moodle työtilasta löydät muusikon harjoittelun ohjeistuksen sekä tarvittavat lomakkeet: linkki suunnitelmaan, tunnit excel ja raportti.

Keräät materiaalin muusikon harjoittelun opintopisteitäsi varten tekemällä muusikon harjoittelua konkreettisesti eli esiintymällä ja keikkaillen erilaisissa tilaisuuksissa. Tehdyistä esiintymisistä pidetään kirjaa Excel-taulukossa (käytetyt tunnit harjoitteluun, esiintymispaikka, tunnit roudaukseen jne.) ja niistä raportoidaan.

Opetusmenetelmät

Voit kerätä muusikon harjoittelun opintopisteitä opintojen ulkopuolisista esiintymisistäsi, nauhoittamisesta, omasta harjoittelustasi, yhtyeen/orkesterin kanssa harjoittelusta ja/tai nuottimateriaalin valmistamisesta erilaisiin projekteihin, produktioihin ja tapahtumiin. Studiotyöskentely, kuten levyttäminen tai musiikin kirjoittaminen (omat sävellykset, transkriptio, stemmojen kirjoitus) kerryttää myös muusikon harjoittelusi opintopisteitä. Muusikon harjoitteluun hyväksytään vain Jamk:in opintojen aikana (mukaan lukien kesälomat) tehty muusikon harjoittelu, josta et muutoin saa opintopisteitä. Muusikon harjoittelun ei tarvitse olla sidottu pääsoittimeen, vaan kaikki muusikon työ soittimesta riippumatta hyväksytään.

Sinun tulee pitää kirjaa esiintymisistäsi Excel-taulukolla ja raportoida tekemästäsi muusikon harjoittelusta ohjeistuksen mukaisesti. Palauta tarvittavat lomakkeet muusikon harjoittelusta vastaavalle opettajalle. Näiden pohjalta sinulle kirjataan opintopisteitä. Yksi opintopiste vaatii 27 tuntia tehtyä työtä.

Huomioithan, että koulun oopperasta, musikaalista, kapubändistä tai kuorosta ei tarvitse toimittaa muusikon harjoittelun lomakkeita. Muusikon harjoittelun vastaava kirjaa ne automaattisesti saatuaan tiedon osallistujista sekä heille kirjattavista opintopisteistä sijoituspaikkoineen kuoron/musikaalin/oopperan ohjaavalta opettajalta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutat harjoitteluasi työelämässä eri yhteistyötahojen kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vaatii 27 tuntia tehtyä työtä.

Sisällön jaksotus

Sinun kannattaa pitää kirjaa tehdyistä esiintymisistä koko opintojesi ajan ja suositus on, että alat raportoimaan esiintymisistäsi toisesta lukuvuodesta alkaen. Sinun tulee pitää huoli siitä, että sinulla jää riittävästi tilaa pedagogisen harjoittelun opintopisteille ja että kaikesta harjoittelusta kertyvä opintopistemäärä ei ylitä eikä alita 30 opintopisteen rajaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Muusikon harjoittelu on osa 30 opintopisteen harjoittelukokonaisuutta, jonka suoritat opintojesi aikana. Keskeinen osa tästä harjoittelukokonaisuudesta koostuu myös pedagogisesta harjoittelusta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet suorittanut vaaditut tehtävät (olet laatinut harjoittelusuunnitelman, muusikon harjoittelun tuntilomakkeen ja muusikon harjoittelun raportin). Osoitat tuntevasi muusikon käytännön tehtävät ja olet toiminut harjoittelussa tehtävien mukaisesti, vastuullisesti, tuloksellisesti ja eettisesti.

Esitietovaatimukset

Sinulla on riittävät käytännön muusikon taidot, jotta kykenet toimimaan erilaisissa muusikon työtehtävissä erilaisten ihmisten ja yhteistyötahojen kanssa. Kykenet vastuulliseen ja vuorovaikutukselliseen toimintaan erilaisissa toimintaympäristöissä.