Siirry suoraan sisältöön

Pedagoginen harjoittelu (30 op)

Toteutuksen tunnus: KP00BB17-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 31.07.2028

Ajoitus

26.08.2024 - 31.07.2028

Opintopistemäärä

0 - 30

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Hanne Wirta

Ryhmät

 • KPV24S1
  Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi tutkinto-ohjelma (AMK)
 • KPI24S1
  Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Osaat toimia opetus- ja ohjaustehtävissä ja kykenet soveltamaan oppimaasi tietotaitoa laaja-alaisesti erilaisissa toimintaympäristöissä. Kykenet toimimaan vastuullisesti sekä hallitset hyvät vuorovaikutustaidot. Tiedostat jatkuvan ammatillisen kasvun haasteet.

Sisältö

Harjoittelutoiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Vastuullinen toiminta pedagogisissa työtehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opetusmenetelmät

Yksilöopetusharjoittelu, ryhmäopetusharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuormittavuus vaihtelee harjoittelutehtävän mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Pedagogisen harjoittelun raportti, itsearviointi, opettajan arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pystyt toimimaan vastuullisesti työyhteisösi opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävissä.

Esitietovaatimukset

Olet perehtynyt musiikkikasvatuksen perusteisiin ja ymmärrät eri oppimiskäsityksiä musiikin oppimisen yhteydessä. Ymmärrät opetussuunnitelmien merkityksen opetuksen perustana. Olet perehtynyt musiikkioppilaitoksen toimintaan ja tiimityöskentelyyn. Sinulla on valmiudet reflektiivisen opettajuuden kehittämiseen.