Siirry suoraan sisältöön

Laulu 1 (10 op)

Toteutuksen tunnus: KP00CC85-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 19.05.2025

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)

Ryhmät

  • KPV24S1
    Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi pystyt ilmaisemaan itseäsi laulaen luontevasti. Tunnistat lauluosaamisesi tason sekä sen jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen. Sinulla on myös valmiudet jatkuvaan oppimiseen. Laulat harjoittelemaasi ohjelmistoa tyylinmukaisuuteen pyrkien. Löydät yhteistyössä opettajasi kanssa teknistä tasoasi vastaavaa ja itsellesi sopivaa, kehittymisesi kannalta tarpeellista ohjelmistoa, jota voit hyödyntää myös erilaisten ja eri ikäisten ryhmien ja yksilöiden keskuudessa. Asetat yhteistyössä opettajasi kanssa lauluosaamisesi kannalta tarpeellisia tavoitteita. Ymmärrät kehittymisesi kannalta oikeiden harjoittelumenetelmien löytämisen tärkeyden ja alat opettajasi ohjauksessa harjoitella tarkoituksenmukaisesti. Kykenet toimimaan erilaisissa kokoonpanoissa ja otat vastuun oppimisesta myös ryhmässä.

Osaat käyttää ja hyödyntää musiikin suoratoistopalveluita osana opiskeluasi. Osaat tallentaa, muokata ja jakaa ääntä mobiilitallentimella. Osaat koota ja käyttää yksinkertaista äänentoistolaitteistoa. Muistat ergonomian ja kuulonhuollon merkityksen ja hyödynnät niitä työskentelyssäsi.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet laulun teknisiä taitoja, musiikin tyylikausien ja -lajien tuntemusta sekä ohjelmistoa, nuotinlukua, musiikillista luovuutta ja tulkintaa, esiintymistä, yhteismusisointia ja digitaitoja.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on instrumenttikohtaista opiskelumateriaalia.

Opetusmenetelmät

Osallistut ohjatuille instrumenttitunneille sekä työskentelet itsenäisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näyttö kevään loppuun mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen ja opettajan ohjauksessa tapahtuva työskentely 270 t.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelminä käytetään jatkuvaa ohjaavan opettajan antamaa palautetta sekä itsearviointia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Pyrit ilmaisemaan itseäsi laulaen luontevasti tämän hetkisellä teknisellä ja musiikillisella osaamisellasi sekä tunnistat osaamisesi tason. Sinulla on valmiudet jatkuvaan oppimiseen sekä tunnistat lauluosaamisen jatkuvan ylläpitämisen ja kehittämisen merkityksen. Osaat hahmottaa tyylinmukaiset musiikilliset elementit ja laulat harjoittelemaasi ohjelmistoa tyylinmukaisuuteen pyrkien. Asetat yhteistyössä opettajasi kanssa osaamisesi kannalta tarpeellisia tavoitteita. Osaat valita yhteistyössä opettajasi kanssa itsellesi sopivaa, kehittymisesi kannalta tarpeellista ohjelmistoa sekä asettaa lauluosaamisesi kannalta tarpeellisia tavoitteita. Kykenet toimimaan erilaisissa kokoonpanoissa ja otat vastuun oppimisesta myös ryhmässä. Osaat käyttää ja hyödyntää musiikin suoratoistopalveluita. Osaat tallentaa, muokata ja jakaa ääntä mobiilitallentimella. Osaat koota ja käyttää yksinkertaista äänentoistolaitteistoa. Muistat ergonomian ja kuulonhuollon perusasiat ja hyödynnät niitä työskentelyssäsi.