Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöllisen kohtaamisen taidot (2 op)

Toteutuksen tunnus: KP00CC97-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)

Opettaja

  • Riikka Karvonen

Ryhmät

  • KPV24S1
    Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Tutustut erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, erittelet niitä valituista näkökulmista ja tarkastelet niiden herättämiä tunteita itsessäsi.
Tunteiden ja tunnevuorovaikutuksen tunnistaminen ryhmissä.
Kehität omaa vuorovaikutusosaamista.
Kehität reflektoinnintaitoa.
Tutustut osallisuuden perusperiaatteisiin.

Sisältö

Oma vuorovaikutusosaaminen
Vuorovaikutuksen tutkiminen ja havainnointi
Osallisuuden periaatteet ohjauksessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on kurssilla jaettavaa materiaalia sekä sähköisesti saavutettavaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Kurssilla osallistut aktiivisesti lähiopetukseen ja perehdyt jaettuun sähköiseen oppimateriaaliin ja oppimistehtäviin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi arvioidaan oppimistehtävien ja aktiivisen osallistumisen perusteella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontakti ja itsenäinen työskentely yhteensä 54h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa kontaktiopetukseen.
Opintojakson aikana reflektoit oppimaasi oppimispäiväkirjan avulla. Oppimispäiväkirja huomioidaan arviointipäätöksessä.